Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

En aquest apartat s'informarà dels actes objecte de revisió en via administrativa.