La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

0 Registres carregats

Actes del ple 2007 - 2018

 

  • Si voleu accedir a les retransmisions en directe o gravacions de sessions anteriors feu clic a aquest enllaç
  • Si voleu accedir al resum de temes de les sessions plenàries per mandat feu clic a aquest enllaç.
  • Si voleu accedir a l'extracte de mocions de les sessions plenàries per mandat feu clic a aquest enllaç.