Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí té organs de participació ciutadana permanents i també processos participatius per incloure l'opinió dels ciutadans per alguns projectes públics. 

Actualment, el consistori té engegats o en tràmit els següents processos participatius:

  1. Definició dels usos del Convent de les Clarisses
  2. Execució dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius 2018/19


Per altra banda, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí té en el tràmit de consulta pública els següents documents:

Proposta de Pla d'Inspecció d'Activitats 2019 - 2022 (Obert fins l'1 d'abril de 2019)

Proposta d'Ordenaça reguladora sobre les olors generades per establiments  (Obert fins l'1 d'abril de 2019)