Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

Pressupost municipal 2015: 

- Execució pressupost despeses: 86,59%
- Execució pressupost ingressos: 91,27%
- Despesa per habitant: 1.483,83 €