Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

Pressupost municipal 2018: 

- Execució pressupost despeses: 87,66 %
- Execució pressupost ingressos: 98,19 %
- Despesa per habitant: 1.702,23€