Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Els recursos públics de l'ens es destinen a la finalitats previstes al pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Periòdicament, trametem la informació econòmica-financera municipal a aquest òrgan de control per tal que puguin fer la seva avaluació. 

Actualment, l'Ajuntament no disposa de cap altre auditoria de comptes, contractada externament.