Coneix quina és la relació de les entitats que constitueixen aquest ens.

0 Registres carregats

L'ajuntament de Torrelles de Foix no està format per organismes.

Els òrgans municipals de l'ajuntament són:

  • Plens
  • Junta de govern local
  • Comissions informatives