Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

PROCESSOS PARTICIPATIU PER A L'APROVACIÓ DE REGLAMENTS

En compliment del que preveu l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, L'Ajuntament de Tordera efectua consulta pública prèvia en relació al projectre de reglament de referència, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquests reglaments, i així puguin exposar i posar en consideració la seva opinió al respecte del text que es proposa. 

  • Procés de participació per aprovar l'ordenança reguladora de la ubicació de clubs o associacions de cànnabis o altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Tordera

Consulta pública prèvia

Instància per a consulta o opinió

 

PROCESSOS PARTICIPATIUS FINALITZATS

L’Ajuntament de Tordera impulsa, en el marc de la participació ciutadana, el projecte de Pressupostos Participats a través del qual els ciutadans i ciutadanes podran proposar, debatre i decidir el destí d’una part del Pressupost Municipal. 

Un cop finalitzat el termini de votació, 26 de març del 2018, els resultats obtinguts dins del projecte de pressupostos participats 2018. El Consell veïnal valida les propostes guanyadores del pressupostos participats.