Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

PROCESSOS PARTICIPATIUS

L’Ajuntament de Tordera impulsa, en el marc de la participació ciutadana, el projecte de Pressupostos Participats a través del qual els ciutadans i ciutadanes podran proposar, debatre i decidir el destí d’una part del Pressupost Municipal.

 

PROCESSOS PARTICIPATIU PER A L'APROVACIÓ DE REGLAMENTS

En compliment del que preveu l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, L'Ajuntament de Tordera posa a disposció de la ciutadania els següents formularis per tal que els particulars i les organitzacions més representatives potencialment afectades per aquests reglaments puguin exposar i posar en consideració la seva opinió al respecte del text que es proposa. 

Reglament regulador de pressupostos participats

Formulari d'opinió i consulta.

 

Reglament regulador del servei públic municipal de protecció civil de Tordera.

Formulari d'opinió i consulta.

 

Reglament regulador del servei públic del centre de distribució d'alimentació i roba (CDAR).

Formulari d'opinió i consulta.

 

Projecte d'ordenança reguladora de Clubs i associacions de Cànnabis.

Formulari d'opinió i consulta.