Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.
COMISSIÓ PER A LA SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTONIQUES

Descripció

La Comissió per a la supressió de les barreres arquitectoniques participa i aporta criteris i directrius per la millora d'accesibilitat i la supressió de barreres arquitectoniques en el nostre municipi.

Formada per representants politics, arquitecte municipal i representants de l'Associació Voluntariat de Tordera i representant del col.lectiu d'afectats.

Documents

Més informació

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Descripció

El Consell Escolar Municipal de Tordera és un organisme de consulta i de participació de totes les escoles, tant públiques com concertades, que formen del nostre municipi per configurar la programació de l'ensenyament no universitari dins del terme municipal.

Formada per representants polítics, directors del centres docents, professorat, pares d'alumnes, alumnes, personal d'administració i serveis, Psicóloga municipal, representant de la llar d'infants, representant de l'escola d'adults i representant de la formació artística del Teatre Clavé.

Documents

Més informació

COMISSIÓ DE FESTES

Descripció

La Comissió de festes és una comissió organitzadora de festes populars i tradicionals torderenques formada per representants de les entitats locals i el regidor de l'àrea.

Documents

Més informació

CONSELL DE LA VILA

Descripció

El Consell de la Vila és una eina de comunicació directa i de participació activa entre els aspectes culturals d'àmbit municipal.

Està format per representants polítics i representants de les entitats inscrites al registre d'associacions de l'Ajuntament de Tordera.

Documents

Més informació

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Descripció

El Consell municipal de cultura és l'òrgan sectorial de participació, consulta i assessorament per tots els aspectes culturals d'àmbit municipal.
 
Està format per representants polítics i representants de les entitats inscrites al registre d'associacions de l'Ajuntament de Tordera.

Documents

Més informació

CONSELL MUNICIPAL DE LA FIRA-MERCAT DEL RAM

Descripció

El Consell municipal de la Fira-Mercat esta format per una direcció i un comité Assessor.​

La Direcció està formada per representant politics i la tècnica responsable de fires, les seves competencies serán dirigir la Fira Mercat del Ram, gestionar l'organització, el pressupost; la comunicació i el protocol de la Fira.

El Comité Assessor està format per representants politics i representants de les associacions del teixit econòmic del municipi i té com a funcions promoure i difondre la celebració i les activitats de la Fira-Mercat del Ram, informar el pressupost i el balanç econòmic de la Fira, vetllar pel compliment de la normativa administrativa.

Documents

Més informació