Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

0 Registres carregats
  • Convocatòria del procediment selectiu per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per promoció interna de 3 places de caporal de la Policia Local, vacant a la plantilla de personal funcionari  (termini de presentació d'instàncies fins el 22 de novembre) - Termini tancat -

Instància

Edicte d'aprovació bases reguladores

Edicte llista provisional admesos i exclosos

  • Convocatòria de constitucio d'una borsa de treball de treballador/a social,  amb al condició de personal laboral de caràter temporal, mitjançant el sistema de concurs de mèrits,  (termini de presentació d'instàncies fins el 22 de novembre)   - Termini tancat -

Instància 

Edicte aprovació de bases i creació borsa de treball

Edicte llista provisional admesos i exclosos

Edicte constitució borsa de treball

  • Convocatòria de constitucio d'una borsa de treball d'educador/a social,  amb al condició de personal laboral de caràter temporal, mitjançant el sistema de concurs de mèrits,  (termini de presentació d'instàncies fins el 19 de novembre)  - Termini tancat -

Instància 

Edicte aprovació de bases i creació borsa de treball

Edicte aprovació de la llista provisional admesos i exclosos

Edicte constitució borsa de treball

  • Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs de mèrtis, per a cobrir una plaça de tècnic/a d'empresa i una plaça de tècnic d'inserció laboral amb la condició de personal laboral a temps parcial (ampliació del termini de presentació d'instàncies fins el 06/07/2018)   - Termini tancat -

Edicte llista provisional d'admesos i exclosos

Edicte acceptació de recurs i modificació de les bases de tècnic d'inserció laboral

Sol·licitut

Bases reguladores

  • Convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Projecte Brigada Jove 2018 (termini de presentació d'instàncies del 28 de maig al 1 de juny de 2018 a les 14 h)  - Termini tancat -

Acta entrevistes

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (Data d'entrevista el 20 de juny de 2018 a les dependències del Departament d’Ocupació (C. Camí Ral, 174) a partir de les 10.00 hores)

Sol.licitut

Bases reguladores

  • Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a cobrir una plaça de tècnic de serveis econòmics, vacant a la plantilla de personal funcionari (termini de presentació d'instàncies fins el 16/04/2018) - Termini tancat -

Edicte nomenament funcionari carrera BOPB

Edicte llista provisional

Edicte i bases reguladores publicades al DOGC

Model de sol·licitud

  • Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir una plaça de Tècnic/a d'Administració General (TAG), vacant a la plantilla de personal funcionari (termini de presentació d'instàncies fins el 31/01/2018) - Termini tancat -

Edicte nomenament funcionari de carrera BOPB

Edicte correcció errades nomenament BOPB

Edicte llista provisional BOPB

Edicte i bases reguladores publicades al BOPB i BOE

Model de sol·licitud normalitzat