Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

0 Registres carregats
  • Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs de mèrtis, per a cobrir una plaça de tècnic/a d'empresa i una plaça de tècnic d'inserció laboral amb la condició de personal laboral a temps parcial (ampliació del termini de presentació d'instàncies fins el 06/07/2018)  - Termini obert -

Edicte llista provisional d'admesos i exclosos

Edicte acceptació de recurs i modificació de les bases de tècnic d'inserció laboral

Sol·licitut

Bases reguladores

  • Convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Projecte Brigada Jove 2018 (termini de presentació d'instàncies del 28 de maig al 1 de juny de 2018 a les 14 h)  - Termini tancat -

Acta entrevistes

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (Data d'entrevista el 20 de juny de 2018 a les dependències del Departament d’Ocupació (C. Camí Ral, 174) a partir de les 10.00 hores)

Sol.licitut

Bases reguladores

  • Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a cobrir una plaça de tècnic de serveis econòmics, vacant a la plantilla de personal funcionari (termini de presentació d'instàncies fins el 16/04/2018) - Termini tancat -

Edicte nomenament funcionari carrera BOPB

Edicte llista provisional

Edicte i bases reguladores publicades al DOGC

Model de sol·licitud

  • Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir una plaça de Tècnic/a d'Administració General (TAG), vacant a la plantilla de personal funcionari (termini de presentació d'instàncies fins el 31/01/2018) - Termini tancat -

Edicte nomenament funcionari de carrera BOPB

Edicte correcció errades nomenament BOPB

Edicte llista provisional BOPB

Edicte i bases reguladores publicades al BOPB i BOE

Model de sol·licitud normalitzat

  • Convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2017 (Termini de presentació d'instàncies 17/11/2017)  - Termini tancat -

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (data d'entrevista 24 de novembre de 2017, a partir de les 10:00)

Sol.licitut

Aprovació de bases reguladores

Edicte d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (data d'entrevista el 14 de juliol de 2017 a partir de les 9:00)

Edicte aprovació de les bases reguladores

Sol.licitut

Bases reguladores

  • Convocatòria del programa "Brigada Jove 2017" (termini de presentació d'instàncies 7/06/2017) Té per objecte la selecció, en règim laboral temporal, de 5 llocs de treball a jornada parcial d’ajudants de dependències i de serveis municipals, destinats a joves de 16 a 22 anys per període de dos mesos, juliol i agost del 2017.  - Termini tancat -

Decret llistat provisional persones admeses i excloses (Data entrevista el 22 de juny de 2017 a les 10.00)

Aprovació de bases i convocatòria

Instància normalitzada de sol·licitud

Decret constitució borsa treball agents Policia

Acta de la sessió de la realització entrevistes personal

Decret aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses (Proves 10 de maig de 2017 al local Emili Vendrell situat el C.Ciutadans, 16 a les 10:15)

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Edicte aprovació de les bases reguladores

Sol.licitut

Bases reguladores

Acta de les entrevistes (16 de març del 2016)

Decret d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Edicte d'aprovació de les bases reguladores

Sol·licitud

Bases reguladores

Decret de constitució de borsa de treball

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (entrevista 19 desembre a partir de les 10:00h)

Edicte d'aprovació de les bases reguladores

Bases reguladores

Instància

Relació de contractes formalitzats

Inscripcions i condicions del programa de Garantia Juvenil

Decret d'aprovació borsa de treball

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (entrevista 14 desembre a partir de les 10 h)

Edicte d'aprovació de la modificació de les bases reguladores

Bases reguladores modificades

Edicte d'aprovació de les bases reguladores

Bases reguladores

Instància

Té per objecte la selecció, en règim laboral temporal, de 5 llocs de treball a jornada parcial d’ajudants de dependències i de serveis municipals, destinats a joves de 16 a 22 anys per període de dos mesos, juliol i agost del 2016.

Acta de sorteig de brigada Jove 2016

Aprovació de bases i convocatòria

Instància normalitzada de sol·licitud

  • Convocatòria de Plans Ocupacionals (termini de presentació d'instàncies 27/5/2016) guia d'instruccions  - Termini tancat -

Es tracta d'una convocatòria, finançada per la Diputació de Barcelona, que té per objecte la regulació del procediment per a la selecció, com a personal laboral termporal, de persones aturades o desocupades per cobrir 17 llocs de treball en diferents serveis municipals.

Llista definitiva admesos (entrevista 20/06/2016)

Llista definitiva admesos (entrevista 17/06/2016)

Llista definitiva admesos (entrevista 16/06/2016)

Llista provisional d'admesos i exclosos

Aprovació de bases i convocatòria

Instància normalitzada de sol·licitud

  • Convocatòria del "PROGRAMA D'EXPERIÈNCIES LABORALS" (Plans Locals d'Ocupació per Joves 2016) adreçada a joves menors de 29 anys, estudiant o recentment graduats (termini inicial de presentació d'instàncies 22/2/2016, ampliació del termini fins 7/3/2016)  - Termini tancat -

Es tracta del Programa d'Experiències Laborals que té per objectiu oferir als estudiants la possiblitalitat de guanyar en experiència al sector pel qual s'han estat o s'estan formant i afrontar així el futur laboral amb més garanties d'accés a primeres feines. La convocatòria proposa desenvolupar diferents tasques als serveis generals de l'Ajuntament (Recursos Humans,Comunicació, Serveis Personals i Ocupació). Els contractes, de mitja jornada, seran per un període de nou mesos.

Aprovació de la llista d'admesos i exclosos (8/03/2016)

Bases reguladores modificades (29/2/2016)

Decret d'aprovació i bases reguladores modificades (29/2/2016)

Decret d'aprovació i bases reguladores inicials (8/2/2016)

Instància normalitzada de sol.licitud