Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Resum Data publicació Enllaç
Arquitecte 05-12-2001 Enllaç
Tècnic d'administració general 11-01-2018 Enllaç
Tècnic Àrea Econòmica 19-12-2017 Enllaç
Auxiliar de peó i manteniment al Departament de Brigada d'Obres i Serveis (projecte Brigada Jove 2017) 30-05-2017 Enllaç
Auxiliar administratiu al Departament de Brigada d'Obres i Serveis (projecte Brigada Jove 2017) 30-05-2017 Enllaç
Auxiliar administratiu al Departament de Medi Ambient (projecte Brigada Jove 2017) 30-05-2017 Enllaç
Auxiliar de pintor / peó al Departament de Via Pública (projecte Brigada Jove 2017) 30-05-2017 Enllaç
Auxiliar de jardineria al Departament de Brigada d'Obres i Serveis (projecte Brigada Jove 2017) 30-05-2017 Enllaç
Pintor de la via pública (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Paleta (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Pintor (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Electricista (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Jardiner (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Manobre (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Operari de màquina d'escombrar (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Atenció al públic a l'OAC (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Atenció al públic en l'àmbit d'ocupació (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu per a la biblioteca (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu per a la brigada d'obres (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Auxiliar de jardineria (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Auxiliar de neteja (PFO) 10-05-2016 Enllaç
Agent de la Policia Local 24-03-2014 Enllaç
Borsa de treball de places d'Agent de la Policia Local 24-03-2014 Enllaç
Interventor 02-01-2014 Enllaç
Borsa de treball de diverses places per a l'activitat Casal d'Estiu 2013 25-03-2013 Enllaç
Tècnic Àrea Econòmica 13-03-2013 Enllaç
Tècnic AODL 11-02-2011 Enllaç
Tècnic auxiliar informàtic 11-02-2011 Enllaç
Tècnic de medi ambient 11-02-2011 Enllaç
Tècnic de programes de joventut 11-02-2011 Enllaç
Treballador social 30-05-2006 Enllaç
Tècnic promoció de la Vila 11-02-2011 Enllaç
Vigilant medi ambient 11-02-2011 Enllaç
Tècnic auxiliar biblioteca 11-02-2011 Enllaç
Sotsdirector de biblioteca 11-02-2011 Enllaç
Director de biblioteca 11-02-2011 Enllaç
Inspector d'obres 11-02-2011 Enllaç
Oficial 2a netejador 11-02-2011 Enllaç
Oficial 2a brigada d'obres 11-02-2011 Enllaç
Oficial 1a brigada d'obres 11-02-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu 11-02-2011 Enllaç
Agent de la policia local 11-02-2011 Enllaç
Conserge 11-02-2011 Enllaç
Ajudant de serveis culturals 11-02-2011 Enllaç
Dinamitzador juvenil 11-02-2011 Enllaç
Professor d'escola d'adults 24-12-2008 Enllaç
Agent de la policia local 24-12-2008 Enllaç
Enginyer tècnic urbanisme 22-12-2008 Enllaç
Arquitecte tècnic 22-12-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 22-09-2007 Enllaç
Vigilant de mercat 28-07-2007 Enllaç
Oficial 1ª gruista - senyalització 28-07-2007 Enllaç
Conserge pavelló polisportiu 28-07-2007 Enllaç
Arquitecte 30-03-2007 Enllaç
Agent policia local 24-03-2007 Enllaç
Inspector policia local 24-02-2007 Enllaç
Oficial 1ª manteniment pavelló poliesportiu 24-11-2006 Enllaç
Oficial 1ª encarregat de la grua municipal 24-11-2006 Enllaç
Oficial 1ª electricista 24-11-2006 Enllaç
Oficial 2ª neteja dependències 24-11-2006 Enllaç
Tècnic gestor de programes informàtics generals 24-11-2006 Enllaç
Oficial 2ª jardiner 24-11-2006 Enllaç
Oficial 2ª neteja viària 24-11-2006 Enllaç
Responsable de la unitat de suport social de la policia local 24-11-2006 Enllaç
Encarregat de mercat 31-10-2006 Enllaç
Netejador 19-09-2006 Enllaç
Electricista 19-09-2006 Enllaç
Paleta 19-09-2006 Enllaç
Oficial 2ª jardineria 19-09-2006 Enllaç
Oficial 1ª jardineria 19-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 19-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu de la policia local 19-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu de la policia local 19-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu d'intervenció 19-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu de la brigada d'obres i serveis 19-09-2006 Enllaç
Inspector d'obres de la via pública 04-08-2006 Enllaç
Ajudant de serveis biblioteca municipal 17-06-2006 Enllaç
Agent de la policia local 10-06-2006 Enllaç
Educador social 30-05-2006 Enllaç
Director /Residència geriàtrica Can Comte 30-05-2006 Enllaç
Infermer /Residència geriàtrica Can Comte 30-05-2006 Enllaç
Psicòleg /Residència geriàtrica Can Comte 30-05-2006 Enllaç
Gerent d'Organisme Autònom de Serveis Comunitaris 30-05-2006 Enllaç
Tècnic gestor de programes d'inserció laboral 30-05-2006 Enllaç
Treballador familiar 30-05-2006 Enllaç
Tècnic de gestió d'inserció laboral 30-05-2006 Enllaç
Cuidador /Residència geriàtrica Can Comte 30-05-2006 Enllaç
Dinamitzador /Residència geriàtrica Can Comte 30-05-2006 Enllaç
Administratiu d'inserció laboral 30-05-2006 Enllaç
Vigilant de medi ambient 15-02-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu de Serveis Generals 15-02-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar biblioteca 01-12-2005 Enllaç
Conserge 18-08-2005 Enllaç
Director de la biblioteca municipal 07-07-2005 Enllaç
Tècnic de medi ambient 22-06-2005 Enllaç
Delineant 22-06-2005 Enllaç
Ordenança 20-06-2005 Enllaç
Netejador 20-06-2005 Enllaç
Dinamitzador juvenil 20-06-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu 09-06-2005 Enllaç
Agent de la policia local 09-06-2005 Enllaç
Tècnic gestor de programes 04-06-2005 Enllaç
Oficial 2ª netejador 12-05-2005 Enllaç
Agent de la policia local 01-04-2005 Enllaç
Oficial 1ª brigada d'obres 12-11-2004 Enllaç
Encarregat neteja 12-11-2004 Enllaç
Oficial 2ª bridaga d'obres 12-11-2004 Enllaç
Netejador dependències 12-11-2004 Enllaç
Netejador dependències 19-08-2004 Enllaç
Psicòleg - Sexòleg 19-08-2004 Enllaç
Agent de la policia local 24-12-2003 Enllaç
Conserge 24-07-2003 Enllaç
Agent de la Policia Local 19-09-2002 Enllaç
Agent de la Policia Local 18-03-2002 Enllaç
Treballador social 11-02-2011 Enllaç
Coordinador serveis socials 11-02-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu 11-02-2011 Enllaç
Cuidador residència 11-02-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu 24-12-2008 Enllaç
Treballador social 22-09-2007 Enllaç
Terapeuta ocupacional residencia geriàtrica 22-09-2007 Enllaç
Fisioterapeuta residència geriàtrica 22-09-2007 Enllaç
Educador social 22-09-2007 Enllaç
  • Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir una plaça de Tècnic/a d'Administració General (TAG) (termini de presentació d'instàncies fins el 31/01/2018)

Edicte i bases reguladores publicades al BOPB i BOE

Model de sol·licitud normalitzat

  • Convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2017 (Termini de presentació d'instàncies 17/11/2017)

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (data d'entrevista 24 de novembre de 2017, a partir de les 10:00)

Sol.licitut

Aprovació de bases reguladores

Edicte d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (data d'entrevista el 14 de juliol de 2017 a partir de les 9:00)

Edicte aprovació de les bases reguladores

Sol.licitut

Bases reguladores

  • Convocatòria del programa "Brigada Jove 2017" (termini de presentació d'instàncies 7/06/2017) Té per objecte la selecció, en règim laboral temporal, de 5 llocs de treball a jornada parcial d’ajudants de dependències i de serveis municipals, destinats a joves de 16 a 22 anys per període de dos mesos, juliol i agost del 2017.

Decret llistat provisional persones admeses i excloses (Data entrevista el 22 de juny de 2017 a les 10.00)

Aprovació de bases i convocatòria

Instància normalitzada de sol·licitud

Decret constitució borsa treball agents Policia

Acta de la sessió de la realització entrevistes personal

Decret aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses (Proves 10 de maig de 2017 al local Emili Vendrell situat el C.Ciutadans, 16 a les 10:15)

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Edicte aprovació de les bases reguladores

Sol.licitut

Bases reguladores

Acta de les entrevistes (16 de març del 2016)

Decret d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Edicte d'aprovació de les bases reguladores

Sol·licitud

Bases reguladores

Decret de constitució de borsa de treball

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (entrevista 19 desembre a partir de les 10:00h)

Edicte d'aprovació de les bases reguladores

Bases reguladores

Instància

Relació de contractes formalitzats

Inscripcions i condicions del programa de Garantia Juvenil

Decret d'aprovació borsa de treball

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (entrevista 14 desembre a partir de les 10 h)

Edicte d'aprovació de la modificació de les bases reguladores

Bases reguladores modificades

Edicte d'aprovació de les bases reguladores

Bases reguladores

Instància

Té per objecte la selecció, en règim laboral temporal, de 5 llocs de treball a jornada parcial d’ajudants de dependències i de serveis municipals, destinats a joves de 16 a 22 anys per període de dos mesos, juliol i agost del 2016.

Acta de sorteig de brigada Jove 2016

Aprovació de bases i convocatòria

Instància normalitzada de sol·licitud

  • Convocatòria de Plans Ocupacionals (termini de presentació d'instàncies 27/5/2016) guia d'instruccions

Es tracta d'una convocatòria, finançada per la Diputació de Barcelona, que té per objecte la regulació del procediment per a la selecció, com a personal laboral termporal, de persones aturades o desocupades per cobrir 17 llocs de treball en diferents serveis municipals.

Llista definitiva admesos (entrevista 20/06/2016)

Llista definitiva admesos (entrevista 17/06/2016)

Llista definitiva admesos (entrevista 16/06/2016)

Llista provisional d'admesos i exclosos

Aprovació de bases i convocatòria

Instància normalitzada de sol·licitud

  • Convocatòria del "PROGRAMA D'EXPERIÈNCIES LABORALS" (Plans Locals d'Ocupació per Joves 2016) adreçada a joves menors de 29 anys, estudiant o recentment graduats (termini inicial de presentació d'instàncies 22/2/2016, ampliació del termini fins 7/3/2016)

Es tracta del Programa d'Experiències Laborals que té per objectiu oferir als estudiants la possiblitalitat de guanyar en experiència al sector pel qual s'han estat o s'estan formant i afrontar així el futur laboral amb més garanties d'accés a primeres feines. La convocatòria proposa desenvolupar diferents tasques als serveis generals de l'Ajuntament (Recursos Humans,Comunicació, Serveis Personals i Ocupació). Els contractes, de mitja jornada, seran per un període de nou mesos.

Aprovació de la llista d'admesos i exclosos (8/03/2016)

Bases reguladores modificades (29/2/2016)

Decret d'aprovació i bases reguladores modificades (29/2/2016)

Decret d'aprovació i bases reguladores inicials (8/2/2016)

Instància normalitzada de sol.licitud