Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
  • Convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Projecte Brigada Jove 2019 (termini de presentació d'instàncies del 20 al 24 de maig fins a les 14 h)  - Termini obert -

Sol.licitud

Bases reguladores