Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Resum Data publicació Enllaç
1 plaça de Pintor (PFO) 10-05-2016 Enllaç
1 plaça de Tècnic AODL 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Tècnic d'administració general 03-05-2018 Enllaç
1 plaça de Manobre (PFO) 10-05-2016 Enllaç
1 plaça de Tècnic Àrea Econòmica 25-04-2018 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar administratiu al Departament de Brigada d'Obres i Serveis (projecte Brigada Jove 2017) 30-05-2017 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar administratiu al Departament de Medi Ambient (projecte Brigada Jove 2017) 30-05-2017 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar de jardineria al Departament de Brigada d'Obres i Serveis (projecte Brigada Jove 2017) 30-05-2017 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar de peó i manteniment al Departament de Brigada d'Obres i Serveis (projecte Brigada Jove 2017) 30-05-2017 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar de pintor / peó al Departament de Via Pública (projecte Brigada Jove 2017) 30-05-2017 Enllaç
1 plaça d'Atenció al públic a l'OAC (PFO) 10-05-2016 Enllaç
1 plaça d'Atenció al públic en l'àmbit d'ocupació (PFO) 10-05-2016 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar administratiu per a la biblioteca (PFO) 10-05-2016 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar administratiu per a la brigada d'obres (PFO) 10-05-2016 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar de jardineria (PFO) 10-05-2016 Enllaç
1 plaça d'Electricista (PFO) 10-05-2016 Enllaç
1 plaça d'Operari de màquina d'escombrar (PFO) 10-05-2016 Enllaç
1 plaça de Pintor de la via pública (PFO) 10-05-2016 Enllaç
2 places de Jardiner (PFO) 10-05-2016 Enllaç
2 places de Paleta (PFO) 10-05-2016 Enllaç
3 places d'Auxiliar de neteja (PFO) 10-05-2016 Enllaç
2 places d'Agent de la Policia Local 24-03-2014 Enllaç
Borsa de treball de places d'Agent de la Policia Local 24-03-2014 Enllaç
1 plaça d'Interventor 02-01-2014 Enllaç
Borsa de treball de diverses places per a l'activitat Casal d'Estiu 2013 25-03-2013 Enllaç
1 plaça de Tècnic Àrea Econòmica 13-03-2013 Enllaç
1 plaça d'Ajudant de serveis culturals 11-02-2011 Enllaç
1 plaça d'Inspector d'obres 11-02-2011 Enllaç
1 plaça d'Oficial 1a brigada d'obres 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Dinamitzador juvenil 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Director de biblioteca 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Sotsdirector de biblioteca 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Tècnic auxiliar biblioteca 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Tècnic auxiliar informàtic 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Tècnic de medi ambient 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Tècnic de programes de joventut 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Tècnic promoció de la Vila 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Vigilant medi ambient 11-02-2011 Enllaç
2 places d'Oficial 2a brigada d'obres 11-02-2011 Enllaç
3 places d'Agent de la policia local 11-02-2011 Enllaç
3 places d'Oficial 2a netejador 11-02-2011 Enllaç
3 places de Conserge 11-02-2011 Enllaç
5 places d'Auxiliar administratiu 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Professor d'escola d'adults 24-12-2008 Enllaç
8 places d'Agent de la policia local 24-12-2008 Enllaç
1 plaça d'Arquitecte tècnic 22-12-2008 Enllaç
1 plaça d'Enginyer tècnic urbanisme 22-12-2008 Enllaç
3 places d'Auxiliar administratiu 22-09-2007 Enllaç
1 plaça d'Oficial 1ª gruista - senyalització 28-07-2007 Enllaç
1 plaça de Conserge pavelló polisportiu 28-07-2007 Enllaç
2 places de Vigilant de mercat 28-07-2007 Enllaç
1 plaça d'Arquitecte 30-03-2007 Enllaç
8 places d'Agent policia local 24-03-2007 Enllaç
1 plaça d'Inspector policia local 24-02-2007 Enllaç
1 plaça d'Oficial 1ª electricista 24-11-2006 Enllaç
1 plaça d'Oficial 1ª encarregat de la grua municipal 24-11-2006 Enllaç
1 plaça de Responsable de la unitat de suport social de la policia local 24-11-2006 Enllaç
1 plaça de Tècnic gestor de programes informàtics generals 24-11-2006 Enllaç
2 places d'Oficial 1ª manteniment pavelló poliesportiu 24-11-2006 Enllaç
2 places d'Oficial 2ª jardiner 24-11-2006 Enllaç
2 places d'Oficial 2ª neteja viària 24-11-2006 Enllaç
4 places d'Oficial 2ª neteja dependències 24-11-2006 Enllaç
1 plaça d'Encarregat de mercat 31-10-2006 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar administratiu 19-09-2006 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar administratiu de la brigada d'obres i serveis 19-09-2006 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar administratiu de la policia local 19-09-2006 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar administratiu de la policia local 19-09-2006 Enllaç
1 plaça d'Electricista 19-09-2006 Enllaç
1 plaça d'Oficial 1ª jardineria 19-09-2006 Enllaç
1 plaça de Netejador 19-09-2006 Enllaç
1 plaça de Paleta 19-09-2006 Enllaç
2 places d'Auxiliar administratiu d'intervenció 19-09-2006 Enllaç
2 places d'Oficial 2ª jardineria 19-09-2006 Enllaç
1 plaça d'Inspector d'obres de la via pública 04-08-2006 Enllaç
1 plaça d'Ajudant de serveis biblioteca municipal 17-06-2006 Enllaç
5 places d'Agent de la policia local 10-06-2006 Enllaç
1 plaça d'Administratiu d'inserció laboral 30-05-2006 Enllaç
1 plaça d'Educador social 30-05-2006 Enllaç
1 plaça d'Infermer /Residència geriàtrica Can Comte 30-05-2006 Enllaç
1 plaça de Dinamitzador /Residència geriàtrica Can Comte 30-05-2006 Enllaç
1 plaça de Director /Residència geriàtrica Can Comte 30-05-2006 Enllaç
1 plaça de Gerent d'Organisme Autònom de Serveis Comunitaris 30-05-2006 Enllaç
1 plaça de Psicòleg /Residència geriàtrica Can Comte 30-05-2006 Enllaç
1 plaça de Tècnic de gestió d'inserció laboral 30-05-2006 Enllaç
1 plaça de Tècnic gestor de programes d'inserció laboral 30-05-2006 Enllaç
1 plaça de Treballador familiar 30-05-2006 Enllaç
1 plaça de Treballador social 30-05-2006 Enllaç
15 places de Cuidador /Residència geriàtrica Can Comte 30-05-2006 Enllaç
1 plaça de Vigilant de medi ambient 15-02-2006 Enllaç
2 places d'Auxiliar administratiu de Serveis Generals 15-02-2006 Enllaç
2 places de Tècnic auxiliar biblioteca 01-12-2005 Enllaç
1 plaça de Conserge 18-08-2005 Enllaç
1 plaça de Director de la biblioteca municipal 07-07-2005 Enllaç
1 plaça de Delineant 22-06-2005 Enllaç
1 plaça de Tècnic de medi ambient 22-06-2005 Enllaç
1 plaça d'Ordenança 20-06-2005 Enllaç
1 plaça de Dinamitzador juvenil 20-06-2005 Enllaç
1 plaça de Netejador 20-06-2005 Enllaç
3 places d'Agent de la policia local 09-06-2005 Enllaç
9 places d'Auxiliar administratiu 09-06-2005 Enllaç
1 plaça de Tècnic gestor de programes 04-06-2005 Enllaç
1 plaça d'Oficial 2ª netejador 12-05-2005 Enllaç
2 places d'Agent de la policia local 01-04-2005 Enllaç
1 plaça d'Encarregat neteja 12-11-2004 Enllaç
5 places d'Oficial 1ª brigada d'obres 12-11-2004 Enllaç
6 places d'Oficial 2ª bridaga d'obres 12-11-2004 Enllaç
7 places de Netejador dependències 12-11-2004 Enllaç
1 plaça de Psicòleg - Sexòleg 19-08-2004 Enllaç
2 places de Netejador dependències 19-08-2004 Enllaç
2 places d'Agent de la policia local 24-12-2003 Enllaç
1 plaça de Conserge 24-07-2003 Enllaç
3 places d'Agent de la Policia Local 19-09-2002 Enllaç
2 places d'Agent de la Policia Local 18-03-2002 Enllaç
1 plaça d'Arquitecte 05-12-2001 Enllaç
1 plaça d'Auxiliar administratiu 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Coordinador serveis socials 11-02-2011 Enllaç
1 plaça de Treballador social 11-02-2011 Enllaç
2 places de Cuidador residència 11-02-2011 Enllaç
2 places d'Auxiliar administratiu 24-12-2008 Enllaç
1 plaça d'Educador social 22-09-2007 Enllaç
1 plaça de Fisioterapeuta residència geriàtrica 22-09-2007 Enllaç
1 plaça de Terapeuta ocupacional residencia geriàtrica 22-09-2007 Enllaç
3 places de Treballador social 22-09-2007 Enllaç
  • Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a cobrir una plaça de tècnic de serveis econòmics, vacant a la plantilla de personal funcionari (termini de presentació d'instàncies fins el 16/04/2018) - Termini tancat -

Edicte nomenament funcionari carrera

Edicte llista provisional

Edicte i bases reguladores publicades al DOGC

Model de sol·licitud

  • Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir una plaça de Tècnic/a d'Administració General (TAG), vacant a la plantilla de personal funcionari (termini de presentació d'instàncies fins el 31/01/2018) - Termini tancat -

Resultats prova teòrica

Edicte llista provisional BOPB

Edicte i bases reguladores publicades al BOPB i BOE

Model de sol·licitud normalitzat

  • Convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2017 (Termini de presentació d'instàncies 17/11/2017)  - Termini tancat -

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (data d'entrevista 24 de novembre de 2017, a partir de les 10:00)

Sol.licitut

Aprovació de bases reguladores

Edicte d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (data d'entrevista el 14 de juliol de 2017 a partir de les 9:00)

Edicte aprovació de les bases reguladores

Sol.licitut

Bases reguladores

  • Convocatòria del programa "Brigada Jove 2017" (termini de presentació d'instàncies 7/06/2017) Té per objecte la selecció, en règim laboral temporal, de 5 llocs de treball a jornada parcial d’ajudants de dependències i de serveis municipals, destinats a joves de 16 a 22 anys per període de dos mesos, juliol i agost del 2017.  - Termini tancat -

Decret llistat provisional persones admeses i excloses (Data entrevista el 22 de juny de 2017 a les 10.00)

Aprovació de bases i convocatòria

Instància normalitzada de sol·licitud

Decret constitució borsa treball agents Policia

Acta de la sessió de la realització entrevistes personal

Decret aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses (Proves 10 de maig de 2017 al local Emili Vendrell situat el C.Ciutadans, 16 a les 10:15)

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Edicte aprovació de les bases reguladores

Sol.licitut

Bases reguladores

Acta de les entrevistes (16 de març del 2016)

Decret d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Edicte d'aprovació de les bases reguladores

Sol·licitud

Bases reguladores

Decret de constitució de borsa de treball

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (entrevista 19 desembre a partir de les 10:00h)

Edicte d'aprovació de les bases reguladores

Bases reguladores

Instància

Relació de contractes formalitzats

Inscripcions i condicions del programa de Garantia Juvenil

Decret d'aprovació borsa de treball

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses (entrevista 14 desembre a partir de les 10 h)

Edicte d'aprovació de la modificació de les bases reguladores

Bases reguladores modificades

Edicte d'aprovació de les bases reguladores

Bases reguladores

Instància

Té per objecte la selecció, en règim laboral temporal, de 5 llocs de treball a jornada parcial d’ajudants de dependències i de serveis municipals, destinats a joves de 16 a 22 anys per període de dos mesos, juliol i agost del 2016.

Acta de sorteig de brigada Jove 2016

Aprovació de bases i convocatòria

Instància normalitzada de sol·licitud

  • Convocatòria de Plans Ocupacionals (termini de presentació d'instàncies 27/5/2016) guia d'instruccions  - Termini tancat -

Es tracta d'una convocatòria, finançada per la Diputació de Barcelona, que té per objecte la regulació del procediment per a la selecció, com a personal laboral termporal, de persones aturades o desocupades per cobrir 17 llocs de treball en diferents serveis municipals.

Llista definitiva admesos (entrevista 20/06/2016)

Llista definitiva admesos (entrevista 17/06/2016)

Llista definitiva admesos (entrevista 16/06/2016)

Llista provisional d'admesos i exclosos

Aprovació de bases i convocatòria

Instància normalitzada de sol·licitud

  • Convocatòria del "PROGRAMA D'EXPERIÈNCIES LABORALS" (Plans Locals d'Ocupació per Joves 2016) adreçada a joves menors de 29 anys, estudiant o recentment graduats (termini inicial de presentació d'instàncies 22/2/2016, ampliació del termini fins 7/3/2016)  - Termini tancat -

Es tracta del Programa d'Experiències Laborals que té per objectiu oferir als estudiants la possiblitalitat de guanyar en experiència al sector pel qual s'han estat o s'estan formant i afrontar així el futur laboral amb més garanties d'accés a primeres feines. La convocatòria proposa desenvolupar diferents tasques als serveis generals de l'Ajuntament (Recursos Humans,Comunicació, Serveis Personals i Ocupació). Els contractes, de mitja jornada, seran per un període de nou mesos.

Aprovació de la llista d'admesos i exclosos (8/03/2016)

Bases reguladores modificades (29/2/2016)

Decret d'aprovació i bases reguladores modificades (29/2/2016)

Decret d'aprovació i bases reguladores inicials (8/2/2016)

Instància normalitzada de sol.licitud