Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

La normativa vigent de l'Ajuntament de Tordera en matèria urbanística, són les que estan disponibles al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) de la Generalitat de Catalunya.

Actualment s'està treballant en unes modificacions puntuals que no estan en fase d'aprovació definitiva.