En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent en relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs i a la inscripció als registres corresponents.

RESUM DE LES DECLARACIONS DE BÉNS PATRIMONIALS QUE CONSTEN AL REGISTRE D’INTERESSOS I BÉNS DELS REGIDORS I REGIDORES DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ (MANDAT 2015-­‐2019)-­‐ Setembre 2015

 

Per a la seva publicitat en compliment de les lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

 

Regidor/a

Patrimoni Immobiliari

Patrimoni mobiliari

 

Tipus de bé

Municipi

Coeficient propietat

Càrregues o gravamens

Títol adquisició

Any d'adquisició

Valor catastral

Vehicles

Accions i participacions

Dipòsits cc o estalvi

 

Teresa Casellas Abella

Residència

Teià

50%

Hipoteca

Compra

1994

166.740,63 €

     

Residència

Valderrobres

100%

Venuda

Compra

 

9.933,74 €

     

Residència

Valderrobres

50%

Hipoteca

Compra

1989

7.957,60 €

     
Àlex Castán Delshorts                    

Andreu Bosch i Rodoreda

Residència

Teià

50%

Hipoteca

Compra

1997

122.965,69 €

Mercedes Viano (2002)

 

15.945,85 €

Sílvia Marcos Llagostera

Residència

Teià

50%

-­‐

Compra

2006

303.904,34 €

Peugeot 307

   

 

Montserrat Riera Rojas

Residència

Teià

100%

 

Adjudicació

2014

150.000 €

 

33.791 €

107.416,09 €

Residència

L'EstarNt

100%

 

Adjudicació

2014

72.170,82 €

     

Garatge

L'EstarNt

100%

 

Adjudicació

2014

24.040,48 €

     

Garatge

El Masnou

100%

 

Compra

2013

6.236,19 €

     

Residència

Badalona

8%

 

Herència

2013

10.307,24 €

     

Solar

Lloret

8%

 

Herència

2013

1.000 €

     

Andreu Porta i Espelt

             

Daewoo Kalos (2014)

 

7.000 €

Santiago Albert Seseña

             

Chrysler Voyager (2006)

77.639,63 €

4.671,84 €

Jordi Antoni Casanovas Garcia

Residència

Barcelona

50%

Hipoteca

Compra

2002

42.632,26 €

Peugeot 308

(2009)

 

4.500 €

Maria Núria Andinyac Lladó

Casa

Teià

100%

Hipoteca

Compra

2009

201.747 €

     

Solar

Teià

50%

 

Herència

2013

82.800 €

     

Francesc Ribas París

Residència

Teià

50%

Hipoteca

Compra

2006

45.306,15 €

Citroen C5 (2012)

   

 

Abel Ballesteros Monferrer

 

Residència

 

Teià

 

50%

 

Hipoteca

 

Compra

 

2004

 

59.738,34 €

Opel Zafira (2012) Kia Rio (2015)

 

 

3.000 €

Gemma Rosell Duran

Residència

Teià

100%

Hipoteca

Compra

1998

11.057.464 €

     

Residència

Teià

33%

 

Donació

2005

110.526,16 €