Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent en relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs i a la inscripció als registres corresponents.

RESUM DE LES DECLARACIONS DE BÉNS PATRIMONIALS QUE CONSTEN AL REGISTRE D’INTERESSOS I BÉNS DELS REGIDORS I REGIDORES DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ (MANDAT 2015-­‐2019)-­‐ Setembre 2015

 

Per a la seva publicitat en compliment de les lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

 

Regidor/a

Patrimoni Immobiliari

Patrimoni mobiliari

 

Tipus de bé

Municipi

Coeficient propietat

Càrregues o gravamens

Títol adquisició

Any d'adquisició

Valor catastral

Vehicles

Accions i participacions

Dipòsits cc o estalvi

 

Teresa Casellas Abella

Residència

Teià

50%

Hipoteca

Compra

1994

166.740,63 €

     

Residència

Valderrobres

100%

Venuda

Compra

 

9.933,74 €

     

Residència

Valderrobres

50%

Hipoteca

Compra

1989

7.957,60 €

     
Àlex Castán Delshorts                    

Andreu Bosch i Rodoreda

Residència

Teià

50%

Hipoteca

Compra

1997

122.965,69 €

Mercedes Viano (2002)

 

15.945,85 €

Sílvia Marcos Llagostera

Residència

Teià

50%

-­‐

Compra

2006

303.904,34 €

Peugeot 307

   

 

Montserrat Riera Rojas

Residència

Teià

100%

 

Adjudicació

2014

150.000 €

 

33.791 €

107.416,09 €

Residència

L'EstarNt

100%

 

Adjudicació

2014

72.170,82 €

     

Garatge

L'EstarNt

100%

 

Adjudicació

2014

24.040,48 €

     

Garatge

El Masnou

100%

 

Compra

2013

6.236,19 €

     

Residència

Badalona

8%

 

Herència

2013

10.307,24 €

     

Solar

Lloret

8%

 

Herència

2013

1.000 €

     

Andreu Porta i Espelt

             

Daewoo Kalos (2014)

 

7.000 €

Santiago Albert Seseña

             

Chrysler Voyager (2006)

77.639,63 €

4.671,84 €

Jordi Antoni Casanovas Garcia

Residència

Barcelona

50%

Hipoteca

Compra

2002

42.632,26 €

Peugeot 308

(2009)

 

4.500 €

Maria Núria Andinyac Lladó

Casa

Teià

100%

Hipoteca

Compra

2009

201.747 €

     

Solar

Teià

50%

 

Herència

2013

82.800 €

     

Francesc Ribas París

Residència

Teià

50%

Hipoteca

Compra

2006

45.306,15 €

Citroen C5 (2012)

   

 

Abel Ballesteros Monferrer

 

Residència

 

Teià

 

50%

 

Hipoteca

 

Compra

 

2004

 

59.738,34 €

Opel Zafira (2012) Kia Rio (2015)

 

 

3.000 €

Gemma Rosell Duran

Residència

Teià

100%

Hipoteca

Compra

1998

11.057.464 €

     

Residència

Teià

33%

 

Donació

2005

110.526,16 €