Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Càrrec Nom i cognoms Partit Àrea Data nomenament Sexe ORDRE
Alcalde President ANDREU BOSCH RODOREDA CaT-ERC-AM Promoció Econòmica, Mobiliat i Urbanisme. 13-06-2015 H 1
1a Tinenta d'Alcalde MONTSERRAT RIERA I ROJAS CaT - ERC - AM Educació, Medi Ambient i Cooperació. 13-06-2015 D 2
2n Tinent d'Alcalde FRANCESC RIBAS PARIS CiU Cultura i Patrimoni Històric. 13-06-2015 H 3
3a Tinenta d'Alcalde SÍLVIA MARCOS I LLAGOSTERA CaT - ERC - AM Participació Ciutadana i Gent Gran. 13-06-2015 D 4
4r Tinent d'Alcalde SANTIAGO ALBERT SESEÑA CaT - ERC - AM Governació i Hisenda. 13-06-2015 H 5
Regidor JORDI CASANOVAS GARCIA CaT - ERC - AM Serveis Municipals i Esports. 13-06-2015 H 6
Regidor ANDREU PORTA I ESPELT CaT - ERC - AM Joventut i Comunicació. 13-06-2015 H 7
Regidora GEMMA ROSELL DURAN CiU Serveis Socials i Sanitat. 28-09-2015 D 8
Regidor ORIOL RIBERA ESPLUGAS (INDEPENDENT) GT 13-06-2015 H 9
Regidora MARIA TERESA CASELLAS (INDEPENDENT) GT 13-06-2015 D 10
Regidor ÀLEX CASTAN DELSHORTS GT 23-11-2017 H 11
Regidora MARIA NÚRIA ANDINYAC LLADÓ (INDEPENDENT) GT 13-06-2015 D 12
Regidor ABEL BALLESTEROS MONFERRER GT 13-06-2015 H 13
ÀLEX CASTÁN DELSHORTS

Càrrec REGIDOR

Partit GT

Correu electrònic acastan@teia.cat