Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats
ÀLEX CASTÁN DELSHORTS

Càrrec REGIDOR

Partit GT

Correu electrònic acastan@teia.cat