Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

L'Ajuntament de Teià no disposa ni de figures d'alts càrrecs ni de càrrecs de confiança. A continuació detallem les retribucions dels membres de govern

RETRIBUCIONS MEMBRES GOVERN

 

Andreu Bosch i Rodoreda

22.246,00 € bruts anuals
A partir del 15 de setembre de 2017: Només per assistències a òrgans col·legiats*
Alcalde
President de la Junta de Govern Local.
Regidor de Promoció Econòmica, Mobilitat i Urbanisme
 

Montse Riera i Rojas

Primera tinença d'alcaldia.
10.500,00 € bruts anuals
Regidora d'Educació, Medi Ambient i Cooperació
 

Francesc Ribas i París

10.500,00 € bruts anuals
Segona tinença d'alcaldia.
Regidor de Cultura i Patrimoni Històric
 

Sílvia Marcos i Llagostera

10.500,00 € bruts anuals
Tercera tinença d'alcaldia.
Regidora de Participació Ciutadana i Gent Gran
 

Yago Albert i Seseña

Per assistències a òrgans col·legiats*
Quarta tinença d'alcaldia.
Regidor de Governació i Hisenda
*Imports d'assistències a òrgans col·legiats
 

Jordi Casanovas i Garcia

10.500,00 € bruts anuals
Regidor de Serveis Municipals i d'Esports
 

Andreu Porta i Espelt

10.500,00 € bruts anuals
Regidor de Joventut i Comunicació
 

Gemma Rosell Duran

10.500,00 € bruts anuals
Regidora de Serveis Socials i Sanitat
 

Oriol Ribera Esplugas

Per assistències a òrgans col·legiats*
Regidor
 

Maria Teresa Casellas Abella

Per assistències a òrgans col·legiats*
Regidora. Portaveu del Grup Municipal de GT
 

Àlex Castán Delshorts

Per assistències a òrgans col·legiats*
Regidor
 

Núria Andiñach Lladó

Per assistències a òrgans col·legiats*
Regidora
 

Abel Ballesteros Monferrer

Per assistències a òrgans col·legiats*
Regidor
 
 
 

*Imports d'assistències a òrgans col·legiats

 
Plenari: 291,35 €
Comissions informatives: 71,10 €

Junta de Portaveus: 71,10 €

Junta de govern: 200,00 €
Altres comissions: 71,10 €
 

Activitats i béns dels càrrecs electes