Consulta quina és la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara associacions, consorcis, fundacions, etc.

Nom de l'ens Tipus d'ens Tipus de relació
Consorci Localret Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci del Parc de la Serralada Litoral Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme Consorcis Municipi participa en consorci
MC Intermunicipal de Serveis d'Alella, el Masnou i Teià Mancomunitats Municipi participa en mancomunitat
Mancomunitat d'Explotació i Funcionament d'Aigües Residuals (Alella, El Masnou, Premià D.) Mancomunitats Municipi participa en mancomunitat