Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar la seva pàgina web, aquí pots trobar aquestes dades.

Adreça
Pere Noguera, 12
Municipi
Teià
Telèfon
93-5409350
Fax
93-5409352
CIF
P0828100H
Comarca
Maresme
Codi comarca
8102130008
Província
Barcelona
Codi província
8000840003
CAPICOM
N
Any cens
2017
Cens
6254
Codi tipus
2
Superfície
6,72
Article
Tipus
Municipis
Codi postal
8329
Horari
Dissolt
N
SIGLACOM
MM
Altura
128
HD
H
Capital
Teià
E-mail
ajuntament@teia.cat
Web
Web
Partit judicial
Mataró
Partit electoral
Mataró
Gentilici
teianencs
Localitat CP
Teià
Delegació govern
Barcelona
MUNICAT
Àmbit
Metropolità
Situació geogràfica municipi
Situació geogràfica comarca
Plànol carrers
Salutació
Benvolgut alcalde
Data actualització
2018-05-02T00:00:00
Codi ens
828190004
Ordenació alfabètica
Teià
Nom complet
Ajuntament de Teià
Data actualització
2017-10-19T00:00:00
Tràmits
Catàleg de serveis
Carpeta ciutadana
Seu electrònica
Tauler electrònic
Perfil de contractant
Descripció perfil de contractant
Amb seguretat i publicació d'evidències
Visor cartogràfic
Visor urbanisme
Té notificació electrònica
Notificació electrònica
Té factura electrònica
Factura electrònica
Té instància genèrica
Té ordenança reguladora
És entitat de registre TCAT
NO
És entitat de registre IDCAT