Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

ÀREA SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

DENOMINACIÓ DEL LLOC

RÈGIM JURÍDIC E DEDICACIÓ T.J Grup C.D. C.ESPECIFIC ALTRES CONCEPTES
Secretari/ària - Cap Àrea de Serveis Generals i econòmics FUNCIONARI HE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1 27 28151,14 11708,82
Interventor/a FUNCIONARI INTERI HE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1 25 26326,98 5036,47
Cap de la Unitat Administrativa de Serveis Generals FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 17 14189,95 4843,52
Tresorer/a FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 17 14189,95 1327,92
Auxiliar administratiu/va de regidoria i Alcaldia/SSTT LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 5674,77  
Auxiliar administratiu/va de recaptació LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 5674,77  
Auxiliar de gestió d'atenció ciutadana LABORAL INTERI AG 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 10382,90  
Auxiliar de gestió de SS.GG FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 10387,74  
Tècnic/a mitjà/na RRHH LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2 17 16702,32  
Aux. Tècnic/a informàtica LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C1 15 11243,96  
Administratiu/va Rendes i Exaccions FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 16 10926,00 3390,69
Administratiu/va de Recaptació FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 16 10926,00 1361,28
Administratiu/va d'intervenció FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 16 10428,71 0
Administratiu/va Jujtat Pau FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 16 10429,78 349,9
Aux. Adm. At. Ciut. I Jutjat de Pau FUNCIONARI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 5673,11 4715,65
Aux. Adm. Suport Serveis Generals LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 11 5523,11 466,38
Aux. Adm. Suport intervenció LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 11 5523,11 0

ÀREA POLICIA LOCAL

Sots-Inspector/a de la Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals N-LLD Grup C1 22 20158,55 12353,07
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 1895,57
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4858,18
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4885,94
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4888,72
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4869,21
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 18 9832,39 1895,57
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 1895,47
Agent Policia Local FUNCIONARI PRÀCTIQUES AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4145,89
Agent Policia Local FUNCIONARI PRÀCTIQUES AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 1895,57
Agent Policia Local FUNCIONARI INTERI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4145,89
Auxiliar de gestió Policia Local LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 10383,04 0

ÀREA SERVEIS TERRITORIALS

Arquitecte - Cap de l'àrea FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1 27 20353,28 10048,35
Arquitecte tècnic LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2 18 17707,10 0
Delineant LABORAL - 22,5 h/setmanals I Grup C1 15 6117,79 0
Cap de Brigada d'obres i serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 14654,73 1275,01
Oficial 1a de supervisió de serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 12612,65 926,85
Encarregat/da de neteja i jardineria LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 12 10869,71 3077,44
Oficial 2a conductor neteja viària LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 7480,43 3119,65
Oficial 2a Conductor de serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 7480,43 3087,77
Oficial 2a obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 7480,43 3117,1
Operari/ària de neteja i jardineria / Cementiri LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6066,07 471,23
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6560,27 1066,47
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6560,27 1049,01
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6560,27 3074,29
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6560,27 1032,02
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6560,27 1081,98
Operari/ària de neteja i jardineria LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 8 5134,76 658,52
Administratiu/va Serveis Territorials FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 16 10854,85 0
Encarregat/da d'obra LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 12 10150,68 2572,57

ÀREA SERVEIS PERSONALS

Cap de la Unitat de Serveis Socials LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2 18 13173,34 869,61
Treballador/a social LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2 17 9261,65 340,33
Tecnic/a esports - Director/a Poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2 18 12376,49 652,66
Educador/a Social LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2 17 9261,56 0
Tècnic/a de joventut LABORAL INTERI - 25 h/setmanals I Grup A2 17 6525,33 0
Animador/a Socio cultural (dinamitzador cultura) LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 12 10955,53 0
Auxiliar recepcionista de poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 10 4798,40 388,81
Auxiliar recepcionista de poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 10 4798,40 404,44
Treballador/a familiar LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 11 4666,89 1413,91
Conserge mantenidor / edificis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6699,17 436,2
Conserge mantenidor / edificis LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6699,17 436,2
Aux. recepcionista suport cultura LABORAL INTERI - 11 h/setmanals N Grup AP -- 2335,62 0
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C1 12 9218,93 0
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C1 12 9218,93 0
Aux. Administratiu/va Serveis Personals LABORAL - 32,5 h/setmanals I Grup C2 14 4808,87  
Tècnic/a de Cultura LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2 17 8704,72 633,27
Dinamitzador/a de Joventut LABORAL INTERI - 21,41 h/setmanals I Grup C2 11 4237,04 0

 

CD: Complement de destinació  
   
Escala/Subescala: Tipus de jornada:
Habilitació estatal: HE Normal: N
Admnistració General: AG Inferior a la Normal: I
Admnistració Especial: AE Règim de torns: T
  Flexible: N
  Lliure Disponibilitat: LLD