D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Auxiliar de serveis i neteja 30-05-2013 Enllaç
Tècnic mitjà de promoció econòmica 19-07-2017 Enllaç
Auxiliar Administratiu (PFO) 14-07-2017 Enllaç
Operari de neteja i jardineria (PFO) 28-06-2017 Enllaç
Operari de manteniment (PFO) 28-06-2017 Enllaç
Conserge per a la piscina municipal (estiu 2017) 17-05-2017 Enllaç
Operari de manteniment i neteja per a la piscina municipal (estiu 2017) 17-05-2017 Enllaç
Operari de neteja i jardineria 08-05-2017 Enllaç
Personal per a l'Àrea de Medi Ambient (Serveis Socials) (PFO) 10-11-2016 Enllaç
Personal per a l'Àrea de Comunicació i TIC (PFO) 10-11-2016 Enllaç
Personal per a l'Àrea de Participació Ciutadana (PFO) 10-11-2016 Enllaç
Personal per a l'Àrea de Promoció Econòmica / Turisme, Cultura i Patrimoni (PFO) 10-11-2016 Enllaç
Personal per a l'Àrea de Serveis Municipals (PFO) 10-11-2016 Enllaç
Agent de la Policia Local 18-10-2016 Enllaç
Agent de la Policia Local 21-03-2016 Enllaç
Tècnic de joventut 17-03-2016 Enllaç
Interventor 27-03-2015 Enllaç
Conserges (taquilla) 10-06-2014 Enllaç
Operari de manteniment 10-06-2014 Enllaç
Auxiliar de serveis i neteja 10-06-2014 Enllaç
Operari de neteja, jardineria i obres/manteniment 12-06-2013 Enllaç
Conserge (taquilla) 30-05-2013 Enllaç
Operari de manteniment 30-05-2013 Enllaç
Inspector de la policia local 28-12-2010 Enllaç
Animador sociocultural 23-08-2010 Enllaç
Conserge mantenidor de cultura 23-08-2010 Enllaç
Conserge d'escola 27-01-2010 Enllaç
Operari d'obres i manteniment 12-01-2010 Enllaç
Operari de neteja i jardineria /cementiri 11-01-2010 Enllaç
Agent de la policia local 07-12-2009 Enllaç
Agent de la policia local 17-02-2009 Enllaç
Tècnic d'ocupació 04-02-2009 Enllaç
Agent de la policia local 28-07-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 10-06-2008 Enllaç
Tècnic mitjà de recursos humans 29-05-2008 Enllaç
Educador social 27-05-2008 Enllaç
Agent de la policia local 16-05-2008 Enllaç
Operari d'obres i manteniment 14-03-2008 Enllaç
Tècnic d'ocupació 14-03-2008 Enllaç
Conserge d'escola 14-03-2008 Enllaç
Operari de neteja i jardineria /cementiri 14-03-2008 Enllaç
Agent de la policia local 31-10-2007 Enllaç
Agent de la policia local 29-05-2007 Enllaç
Agent de la policia local 25-05-2007 Enllaç
Treballador social - cap unitat de serveis socials 08-05-2007 Enllaç
Tècnic ocupació 20-03-2007 Enllaç
Operari de neteja i jardineria /cementiri 20-03-2007 Enllaç
Conserge d'escola 20-03-2007 Enllaç
Operari d'obres i manteniment 20-03-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 01-03-2007 Enllaç
Tècnic cultura 03-11-2006 Enllaç
Agent de la policia local 23-10-2006 Enllaç
Director tècnic poliesportiu 07-07-2006 Enllaç
Tècnic cultura 14-06-2006 Enllaç
Director tècnic poliesportiu 14-06-2006 Enllaç
Agent de la policia local 06-06-2006 Enllaç
Tècnic ocupació 12-05-2006 Enllaç
Tècnic educació 15-03-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu recaptació 15-03-2006 Enllaç
Arquitecte tècnic 15-03-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu Registre i Jutjat de Pau 15-03-2006 Enllaç
Agent de la policia local 17-02-2006 Enllaç
Auxiliar recepcionista poliesportiu 15-02-2006 Enllaç
Auxiliar recepcionista de consultori i serveis socials 15-02-2006 Enllaç
Conserge oficines 15-02-2006 Enllaç
Auxiliar recepcionista de suport a cultura 15-02-2006 Enllaç
Operari d'obres i manteniment 15-02-2006 Enllaç
Oficial 2ª d'obres i manteniment 15-02-2006 Enllaç
Treballador familiar 15-02-2006 Enllaç
Llista d'espera de places d'Agent de la policia local 14-12-2005 Enllaç
Tècnic de cultura 14-12-2005 Enllaç
Tècnic ocupació 14-12-2005 Enllaç
Operari de neteja i jardineria /cementiri 14-12-2005 Enllaç
Director tècnic poliesportiu 14-12-2005 Enllaç
Agent de la policia local 14-12-2005 Enllaç
Operari de neteja dependències municipals 28-06-2005 Enllaç
Agent de la policia local 17-05-2005 Enllaç
Agent de la policia local 18-04-2005 Enllaç
Conserge d'escola 17-12-2004 Enllaç
Operari de neteja viària 15-12-2004 Enllaç
Agent de la policia local 01-06-2004 Enllaç
Oficial 2ª conductor serveis 01-05-2004 Enllaç
Oficial 2ª obres i manteniment 01-05-2004 Enllaç
Oficial 2ª conductor neteja viària 01-05-2004 Enllaç
Operari de neteja viària 13-04-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 24-02-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 01-10-2003 Enllaç
Conserge mantenidor 16-09-2003 Enllaç
Tècnic de Joventut 13-02-2002 Enllaç
Visualitzeu Noves convocatòries al web de Teià, clicant aqui