Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

0 Registres carregats

ESTAT DEL DEUTE

CAPITALS a 31/12/2014

Endeutament   Pendent inicial  Creacions Amortitzacions i altres disminucions Pendent a 31/12/2014    
                                                                      Llarg termini  Curt termini total
Deutes amb entitats de crèdit            
2006000012 C.E.LAIETANA, inversions 14357626/66 96.870,76 0,00 20.238,23 56.428,15 20.204,38 76.632,53
2006000013 Prestec C.E.Catalunya 9615494176 Biblioteca mpal. 60.521,88 0,00 11.527,97 37.465,93 11.527,98 48.993,91
2006000015 Prestec C.E.Laietana inversions 14357617/54 67.292,12 0,00 20.610,38 23.817,22 22.864,52 46.681,74
2006000024 Prestec B.C.Local 952072667 - Cond.Xarxa Comarcal aigues Te 88.252,70 0,00 13.577,33 61.098,04 13.577,33 74.675,37
2008000002 C.E.Catalunya 00489615498598 -Pla Sanejament financer 180.903,24 0,00 34.457,76 111.987,72 34.457,76 146.445,48
2009000001 Prèstec C.E.Laietana 14357666/83 fin.romanent 356.534,11 0,00 201.447,65 0,00 155.086,46 155.086,46
2009000002 Operació crèdit C.E.Catalunya 99.812 Inversions 2009 173.531,78 0,00 30.179,44 113.172,90 30.179,44 143.352,34
2010000003 BANKIA 14.61 -Prèstec Biblioteca 214.299,21 0,00 50.360,22 111.493,85 52.445,14 163.938,99
2011000001 C.E.LAIETANA .14357695/54 PLA SANEJ.2011-2022 2.295.734,46 0,00 239.694,09 1.805.667,23 250.373,14 2.056.040,37
2012000001 Fons per a la financiació del pagament a proveedors -OPERAC 395.946,55 0,00 24.746,66 371.199,89 0,00 371.199,89
Deutes amb ens públics TOTAL  Deutes amb entitats de crèdit 3.929.886,81 0,00 646.839,73 2.692.330,93 590.716,15 3.283.047,08
2008000004 Diputacio de Barcelona. Ajut caixa mobiliari biblioteca 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2009000004 Diputacio, anualitat caixa Biblioteca Can Llaurador 50.000,00 0,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 37.500,00
  TOTAL  Deutes amb ens públics 70.000,00 0,00 32.500,00 25.000,00 12.500,00 37.500,00
Altres deutes              
2012000002 Refinanç. Participació en tritbuts de l'Estat 2008-2009 172.748,36 0,00 21.593,63 129.561,19 21.593,54 151.154,73
  TOTAL  Altres deutes 172.748,36 0,00 21.593,63 129.561,19 21.593,54 151.154,73
  TOTAL CAPITALS 4.172.635,17 0,00 700.933,36 2.846.892,12 624.809,69 3.471.701,81

 

ESTAT DEL DEUTE

INTERESSOS EXPLÍCITS a 31/12/2014

                 
traspassos   Meritats i no vençuts inicial    Meritats en l'exercici Vençuts en l'exercici Rectificacions i Meritats i no vençuts a 31/12/2014  
Deutes amb entitats de crèdit   Llarg termini Curt termini       Llarg termini Curt termini
2006000012 C.E.LAIETANA, inversions 14357626/66 0,00 0,00 364,47 364,47 0,00 0,00 0,00
2006000013 Prestec C.E.Catalunya 9615494176 Biblioteca mpal. 0,00 0,00 196,35 196,35 0,00 0,00 0,00
2006000015 Prestec C.E.Laietana inversions 14357617/54 0,00 0,00 243,23 243,23 0,00 0,00 0,00
2006000024 Prestec B.C.Local 952072667 - Cond.Xarxa Comarcal aigues Te 0,00 0,00 395,19 395,19 0,00 0,00 0,00
2008000002 C.E.Catalunya 00489615498598 -Pla Sanejament financer 0,00 0,00 603,67 603,67 0,00 0,00 0,00
2009000001 Prèstec C.E.Laietana 14357666/83 fin.romanent 0,00 0,00 8.443,83 8.443,83 0,00 0,00 0,00
2009000002 Operació crèdit C.E.Catalunya 99.812 Inversions 2009 0,00 0,00 3.502,80 3.502,80 0,00 0,00 0,00
2010000003 BANKIA 14.61 -Prèstec Biblioteca 0,00 0,00 8.871,99 8.871,99 0,00 0,00 0,00
2011000001 C.E.LAIETANA .14357695/54 PLA SANEJ.2011-2022 0,00 0,00 94.341,65 94.341,65 0,00 0,00 0,00
2012000001 Fons per a la financiació del pagament a proveedors -OPERAC 0,00 0,00 21.911,57 21.911,57 0,00 0,00 0,00
  TOTAL  Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 138.874,75 138.874,75 0,00 0,00 0,00
  TOTAL INTERESSOS EXPLÍCITS 0,00 0,00 138.874,75 138.874,75 0,00 0,00 0,00