Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Resum Data de publicació Enllaç
Subvencions del programa de cultura per a l'any 2012 10-05-2012 Enllaç
Subvencions per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d'utilitat pública o interès socials, any 2018 18-05-2018 Enllaç
Concurs Vinstagram 2018 22-12-2017 Enllaç
Subvencions per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d'utilitat pública o interès socials 18-09-2017 Enllaç
Prestacions econòmiques de caràcter social 23-02-2017 Enllaç
Premis del projecte Emprendre al Mercat, Programa Òpera 16-02-2017 Enllaç
Subvencions per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d'utilitat pública o interès socials, per a l'exercici 2016 13-12-2016 Enllaç
Bases reguladores del Projecte Emprendre al Mercat, Programa Opera 14-03-2016 Enllaç
Subvencions per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d'utilitat pública o interès socials per a l'exercici 2015 28-01-2016 Enllaç
Subvencions a entitats locals per al 2014 16-01-2015 Enllaç
Reglament municipal regulador dels ajuts econòmics de caràcter social 27-02-2014 Enllaç
Subvencions del programa d'educació per a l'any 2013 07-02-2014 Enllaç
Subvencions del programa d'esports per a l'any 2013 07-02-2014 Enllaç
Subvencions del programa de cooperació per a l'any 2013 07-02-2014 Enllaç
Subvencions del programa de cultura per a l'any 2013 07-02-2014 Enllaç
Subvencions del programa de gent gran per a l'any 2013 07-02-2014 Enllaç
Subvencions del programa de joventut per a l'any 2013 07-02-2014 Enllaç
Subvencions del programa de serveis socials per a l'any 2013 07-02-2014 Enllaç
Subvencions del programa d'educació per a l'any 2012 10-05-2012 Enllaç
Subvencions del programa d'esports per a l'any 2012 10-05-2012 Enllaç
Subvencions del programa de cooperació per a l'any 2012 10-05-2012 Enllaç
Subvencions del programa de gent gran per a l'any 2012 10-05-2012 Enllaç
Subvencions del programa de joventut per a l'any 2012 10-05-2012 Enllaç
Subvencions del programa de serveis socials per a l'any 2012 10-05-2012 Enllaç
Subvencions del programa de cooperació per a l'any 2011 13-12-2011 Enllaç
Subvencions del programa d'educació per a l'any 2011 04-11-2011 Enllaç
Subvencions del programa d'esports per a l'any 2011 04-11-2011 Enllaç
Subvencions del programa de cultura per a l'any 2011 04-11-2011 Enllaç
Subvencions del programa de gent gran per a l'any 2011 04-11-2011 Enllaç
Subvencions del programa de joventut per a l'any 2011 04-11-2011 Enllaç
Subvencions del programa de serveis socials per a l'any 2011 04-11-2011 Enllaç
Subvencions del programa d'educació per a l'any 2010 05-08-2010 Enllaç
Subvencions del programa d'esports per a l'any 2010 05-08-2010 Enllaç
Subvencions del programa de cooperació per a l'any 2010 05-08-2010 Enllaç
Subvencions del programa de cultura per a l'any 2010 05-08-2010 Enllaç
Subvencions del programa de gent gran per a l'any 2010 05-08-2010 Enllaç
Subvencions del programa de joventut per a l'any 2010 05-08-2010 Enllaç
Subvencions del programa de serveis socials per a l'any 2010 05-05-2010 Enllaç
Subvencions del programa d'educació 29-05-2009 Enllaç
Subvencions del programa d'esports 29-05-2009 Enllaç
Subvencions del programa de cooperació 29-05-2009 Enllaç
Subvencions del programa de cultura 29-05-2009 Enllaç
Subvencions del programa de gent gran 29-05-2009 Enllaç
Subvencions del programa de joventut 29-05-2009 Enllaç
Subvencions del programa de serveis socials 29-05-2009 Enllaç
Programa de cooperació al desenvolupament per a l'obtenció de subvencions, exercici 2008 21-01-2009 Enllaç
Subvencions de l'Ajuntament per a l'exercici 2008 16-08-2008 Enllaç
Ordenança general de subvencions 19-01-2008 Enllaç
Data Títol Bases reguladores