En aquest apartat pots consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres.

Resum Data de publicació Enllaç
Plecs de clàusules administratives generals de contractació, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i al 08-04-2010 Enllaç
Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d'obres i instal·lacions 10-12-2002 Enllaç
Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments 10-12-2002 Enllaç