Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Pla local de joventut 04-12-2017 Enllaç
Planejament urbanístic 23-03-2018 Enllaç
Reglament de la distinció El Teianenc de l'Any 24-11-2017 Enllaç
Reglament de la distinció Teí de Plata 24-11-2017 Enllaç
Protocol de protecció als/les treballadors/es dels serveis socials bàsics davant de possibles agressions de persones usuaris/àries 24-08-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 10-08-2017 Enllaç
Ordenança de transparència i Administració electrònica 27-02-2017 Enllaç
Reglament del mercat de venda no sedentària 24-02-2017 Enllaç
Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social 14-02-2017 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 16-12-2016 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de l'Administració electrònica 02-06-2016 Enllaç
Ordenança reguladora de la ubicació de clubs de cànnabis 26-04-2016 Enllaç
Reglament del servei de la Biblioteca de Can Llaurador 10-08-2015 Enllaç
Mapa de capacitat acústica i mapa de soroll 05-12-2014 Enllaç
Pla de protecció civil 10-06-2014 Enllaç
Reglament regulador dels ajuts econòmics de caràcter social 27-02-2014 Enllaç
Ordenança municipal sobre tinença d'animals 28-01-2014 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública 19-06-2013 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives 19-06-2013 Enllaç
Ordenança general reguladora de l'estacionament controlat de vehicles a la via pública amb limitació horària (Zona Blava) 04-04-2013 Enllaç
Ordenança municipal de circulació de vehicles a motor i seguretat vial i quadre de sancions 04-04-2013 Enllaç
Reglament del mercat municipal 26-02-2013 Enllaç
Reglament del cementiri municipal 17-12-2012 Enllaç
Reglament del Consell Escolar Municipal 01-08-2012 Enllaç
Ordenança municipal sobre convivència ciutadana 28-11-2011 Enllaç
Reglament d'ús intern de la Casa Municipal de Cultura la Unió 28-02-2011 Enllaç
Ordenança reguladora del servei de teleassistència 14-09-2010 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici 28-07-2010 Enllaç
Reglament del servei públic del Centre d'Acollida Turística de Teià, Alella i El Masnou 22-06-2009 Enllaç
Reglament intern del Consell Municipal de cooperació i solidaritat 02-01-2009 Enllaç
Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus) 29-10-2008 Enllaç
Reglament del Consell municipal de cultura 19-09-2008 Enllaç
Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable 19-09-2008 Enllaç
Ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua 18-07-2008 Enllaç
Reglament del servei públic del Centre Públic Municipal Llar d'Infants 17-04-2007 Enllaç
Ordenança municipal sobre sorolls 18-10-2005 Enllaç
Ordenança reguladora d'obres subjectes a règim de comunicació prèvia 26-11-2003 Enllaç
Reglament de Règim Intern del Casal de Joves 25-07-2003 Enllaç
Pla municipal de prevenció d'incendis forestals 05-02-2003 Enllaç
Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació 10-12-2002 Enllaç
Reglament de funcionament i normes d'ús intern del pavelló polisportiu municipal El Cim 13-09-2001 Enllaç
Reglament d'ús del Refugi de la Ferreria del Vedat 06-04-2000 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 14-08-1999 Enllaç
Reglament orgànic municipal 14-08-1999 Enllaç