Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

Resum Data de publicació Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018 28-03-2018 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017 14-08-2017 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2016 09-05-2016 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015 19-06-2015 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2014 16-06-2014 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2013 29-05-2013 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2012 24-04-2012 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2011 04-10-2011 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2010 23-09-2010 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2009 02-10-2009 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2008 03-12-2008 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2007 30-10-2007 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2006 11-10-2006 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2005 05-10-2005 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2004 16-10-2004 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2003 27-12-2002 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2002 31-12-2001 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Calendari del contribuent 2017 02-01-2017 http://www.teia.cat/arees/hisenda/calendari-del-contribuent-2017