Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 07/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12

Lloc Sala de Plens

Ordre del dia

 

ÚNIC: CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ I ELECCIÓ D’ALCALDE

 

Ple 06/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 8 DE MAIG DE 2019

Ple 05/2019

Data d'inici de la sessió 08-05-2019

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de les sessions de 13 de març de 2019, 3 d’abril de 2019 i 29 d’abril de 2019.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 23/2019 fins al 45/2019.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2019 i 6 de març de 2019.

4-. Proposta d’acord de dissolució de l’agrupació dels municipis de Mura i Talamanca per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció.

5.- Proposta d’acord de recuperació de la paga extra 2012

6.- Moció sobre la condemna i rebuig a l’afusellament i crema simbòlica del President Puigdemont

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes.

Ple 04/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20:15

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1-. Proposta d’aprovació de la convalidació del Programa Anual de restauració i millora forestal 2018 de l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau

2.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a l’exercici de 2017

3.- Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici de 2019, bases d’execució i plantilla de personal 2019.

4.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Talamanca per al 2018.

5.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Talamanca per al 2019.

6.- Sorteig formació de la mesa electoral per a les Eleccions Municipals i Europees del 26 de maig de 2019.

Ple 03/2019

Data d'inici de la sessió 03-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1-. Declarar la caducitat de l’expedient AD/001/2018 i proposta d’incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/001/2019.

2.- Sorteig membres de la mesa electoral de les Eleccions a Corts Generals 28 d’abril de 2019

Ple 02/2019

Data d'inici de la sessió 13-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de les sessió de 9 de gener de 2019.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 111/2018 fins al 22/2019.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2018.

4-. Proposta d’acord de verificació del Text refós de modificació de l’article 88 (Regulació dels establiments de bestiar) de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Talamanca.

5.- Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2018 respecte als tributs de Talamanca.

6.- Assumptes sobrevinguts.

7.- Precs i preguntes.

Ple 01/2019

Data d'inici de la sessió 09-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 14 de novembre de 2018 i de 21 de novembre de 2018.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 98/2018 fins al 110/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2018.

4.- Proposta d’aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants en data 1 de gener de 2018.

5.- Proposta d’aprovació de la concreció per als exercicis 2018 i 2019 al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019.

6.- Proposta de resolució de l’expedient sancionador per presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/002/2018.

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes.

Ple 07/2018

Data d'inici de la sessió 21-11-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1-. Proposta de resolució de mutu acord i deixar sense efecte el Conveni entre l’Ajuntament de Talamanca i la propietat del Castell de Talamanca per a l’ús del Castell de Talamanca i realització d’activitats culturals i turístiques.

Ple 06/2018

Data d'inici de la sessió 14-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de setembre de 2018.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 69/2018 fins al 97/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 4 de juliol de 2018, de 26 de setembre de 2018 i de 3 d’octubre de 2018.

4.- Ratificació del Conveni interadministratiu entre els ajuntaments de Mura i de Talamanca per la dissolució de l’agrupació per al sosteniment del lloc de treball de secretaria.

5.- Proposta d’incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/001/2018.

6.- Proposta d’incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/002/2018.

7.- Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’Octubre

8.- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics

9.- Donar compte de la sol·licitud de subvenció de cofinançament PO FEDER 2014-2020 a la Diputació de Barcelona per portar a terme el projecte PECT Valls del Montcau. Vi de Tina: Unint innovació i patrimoni en el sector vitivinícola.

10.- Assumptes sobrevinguts.

11.- Precs i preguntes.

Ple 05/2018

Data d'inici de la sessió 12-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 11 de juliol de 2018. 

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 53/2018 fins al 68/2018.

3.- Aprovar inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (SAM).

4.- Assumptes sobrevinguts.

5.- Precs i preguntes.

Ple 04/2018

Data d'inici de la sessió 11-07-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 9 de maig de 2018.     

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 32/2018 fins al 52/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2018 i de 6 juny de 2018.

4.-  Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 38/2018 de 17 de maig de 2018, relativa a la subvenció PECT Valls del Montcau. Vi de Tina: Unint innovació i patrimoni en el sector vitivinícola i aprovació del conveni de participació amb els ajuntaments de Manresa, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort i la Denominació d’Origen Pla de Bages per a la seva execució efectiva.

5.-  Proposta d’aprovació del Protocol Regulador de Mesures Contra la Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en Relació al Consum d'Aigua Potable.

6.-  Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Talamanca i l’Empresa Sorea per a la creació d’un fons de solidaritat al municipi de Talamanca.

7.-  Proposta d’aprovació de la retribució actualitzada SOREA,SAU amb efectes 1 de gener de 2018.

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Ple 03/2018

Data d'inici de la sessió 09-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de març de 2018.                

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 18/2018 fins al 31/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2018, i de 4 d’abril de 2018.

4.- Proposta d’esmena de l’acord de Ple de data 13 de desembre de 2017 relatiu a l’aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants en data 1 de gener de 2017 

5.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a l’exercici de 2016

6.- Determinació dies festius locals del municipi de Talamanca per a l’any 2019

7-. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes

Ple 02/2018

Data d'inici de la sessió 14-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 10 de gener de 2017.          

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 110/2017 fins al 17/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2017, de 17 de gener de 2018 i de 7 de febrer de 2018.

4.- Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2016 respecte als tributs de Talamanca.

5.- Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2017 respecte als tributs de Talamanca.

6-. Moció de suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes

Ple 01/2018

Data d'inici de la sessió 10-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 DE DESEMBRE DE 2017.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 102/2017 FINS AL 109/2017.

3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE NOVEMBRE DE 2017.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CATALOGACIÓ DE LA TINA DE CAN PRUNERS COM A BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL).

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCRECIÓ EXERCICI 2017 AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMARCA, PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2016-2019.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

7.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 09/2017

Data d'inici de la sessió 13-12-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIÓNS DE 13 DE SETEMBRE DE 2017 , DE 25 D’OCTUBRE DE 2017 I DE 22 DE NOVEMBRE DE 2017

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 72/2017 FINS AL 101/2017

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 6 DE SETEMBRE DE 2017, DE 18 DE SETEMBRE DE 2017 I DE 4 D’OCTUBRE DE 2017

4.- DETERMINACIÓ DE LA FITACIÓ DE LA DELIMITACIÓ APROVADA DELS TERMES DE CALDERS, SANT FRUITÓS DE BAGES, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT I NAVARCLES.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE MURA, NAVARCLES, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, SANT FRUITÓS DE BAGES I TALAMANCA,  I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS VALLS DEL MONTCAU PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL 2017.

6-. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE MUNICIPAL EN FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

7-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DEL PADRÓ D’HABITANTS EN DATA 1 DE GENER DE 2017.

8-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

10.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 07/2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA DELS COSSOS POLICIALS A L’1-O.

2.- MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS DE L’ANC I ÒMNIUM, JORDI SÀNCHEZ I JORDI CUIXART.

3.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

Ple 06/2017

Data d'inici de la sessió 13-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE JULIOL DE 2017.     

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 54/2017 FINS AL 71/2017

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 5 DE

JULIOL I DE 2 D’AGOST DE 2017.

4.- DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS DEL MUNICIPI DE TALAMANCA PER A L’ANY 2018

5-. APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB EFECTES 1 DE GENER DE 2016

6-. APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB EFECTES 1 DE GENER DE 2017

7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 60/2017 DE 20 DE JULIOL DE 2017, RELATIU A LA COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 218/2017 SECCIÓ D, INTERPOSAT PER IBÉRICA DEL PAPEL TISÚ, S.L. I SOL·LICITUD DE DEFENSA JUDICIAL EN L’ESMENTAT PROCEDIMENT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 61/2017 DE 25 DE JULIOL DE 2017, RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE PROCURADOR QUE REPRESENTI L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 218/2017 SECCIÓ D, INTERPOSAT PER IBÉRICA DEL PAPEL TISÚ, S.L.

9-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE TRAMESA DE SOL·LICITUD A LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER TAL QUE PORTI A TERME L’ELIMINACIÓ DE 5 PLATANERS SITUATS EN UN TRAM URBÀ A LA TRAVESSERA DE LA CARRETERA BV-1221 I QUE ES TROBEN EN MAL ESTAT

10.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS EN UN 1% DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA

11-. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES

12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

13.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 05/2017

Data d'inici de la sessió 12-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE MAIG DE 2017.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 35/2017

FINS AL 53/2017.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 3 DE

MAIG I DE 7 DE JUNY DE 2017.

4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ AJUNTAMENT DE TALAMANCA CORRESPONENT A L’ EXERCICI DE 2015

5-. DICTAMEN A ADOPTAR PEL PLE MUNICIPAL PER TAL D’AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

7.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 04/2017

Data d'inici de la sessió 10-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 DE MARÇ DE 2017 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 14 DE MARÇ DE 2017.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 12/2017

FINS AL 34/2017.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 1 DE

MARÇ, DE 5 D’ABRIL DE 2017 I DE 12 D’ABRIL DE 2017.

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 03/2017

Data d'inici de la sessió 14-03-2017

Hora d'inici de la sessió 15:00

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I INICI DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE REFERIT A L’OBRA PREVISTA EN EL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLATJA DE LA PISCINA DE TALAMANCA.

Ple 02/2017

Data d'inici de la sessió 08-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 11 DE GENER DE 2017.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 117/2016

FINS AL 11/2017.

3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 4 DE

GENER DE 2017 I DE 1 DE FEBRER DE 2017.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE DENÚNCIA DELS ATACS

ESPANYOLS A LA POLÍTICA CATALANA: LES URNES NO ES JUTGEN.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST "CASA NOSTRA, CASA VOSTRA".

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) PER LA SOBIRANIA ENERGÈNTICA.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) REFERENT A LA TAXA PER A L’ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) PER L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS.

10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

11.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 01/2017

Data d'inici de la sessió 11-01-2017

Hora d'inici de la sessió 20:03

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 9 DE NOVEMBRE, DE 23 DE NOVEMBRE I DE 14 DE DESEMBRE DE 2016.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 95/2016 FINS AL 116/2016.

3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 2 DE NOVEMBRE DE 2016 I DE 7 DE DESEMBRE DE 2016.

4.- PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE LES VALLS DEL MONTCAU.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

6.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 10/2016

Data d'inici de la sessió 14-12-2016

Hora d'inici de la sessió 20:15

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE LA BAIXA COMBUSTIBILITAT DEL NUCLI URBÀ DE TALAMANCA.

Ple 09/2016

Data d'inici de la sessió 23-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:20

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2016, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 2016.

Ple 08/2016

Data d'inici de la sessió 09-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 14 DE SETEMBRE DE 2016.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 71/2016 FINS AL 94/2016.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 7 DE SETEMBRE DE 2016 I DE 5 D’OCTUBRE DE 2016

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DEL PADRÓ D’HABITANTS EN DATA 1 DE GENER DE 2016.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I DE JUTGE DE PAU SUPLENT.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMARCA, PER A L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

7.- PROPOSTA DE MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI) I PRESENTADA DE FORMA CONJUNTA SOBRE EL SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT  I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)  PER UNA REPÚBLICA DE DONES LLIURES DE VIOLÈNCIA.

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

10.- PRECS I PREGUNTES

Ple 01/2016

Data d'inici de la sessió 13-01-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS D’11 DE NOVEMBRE DE 2015 I 23 DE NOVEMBRE DE 2015

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 97/2015 FINS AL 125/2015.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 4 DE NOVEMBRE DE 2015, 25 DE NOVEMBRE DE 2015 I 9 DE DESEMBRE DE 2015.

4-. PROPOSTA D’ESMENA DE L’ACORD DE PLE DE DATA 14 D’OCTUBRE DE 2015 RELATIU A L’ ADJUDICACIÓ DE L'OBRA “REHABILITACIÓ ENTORN ERMITA SANTA MAGDALENA”, EXP: Rehabilitació entorn ermita Santa. Magdalena-E1.3 de VP Talamanca

5-. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.- PRECS I PREGUNTES

Ple 02/2016

Data d'inici de la sessió 14-02-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Ajuntament

Tipus Urgent

Ordre del dia

ACORD DE PLE

 

El Ple de l'Ajuntament de Talamanca, en nom de tots els veïns del poble, així com dels seus treballadors i càrrecs electes, vol manifestar les més sentides condolences per la mort de Muriel Casals.

 

La Muriel era una persona fortament lligada al nostre poble des de fa moltíssims anys.  Era una dona molt estimada i que es feia estimar.

 

Aquests darrers estius, vam tenir la sort i el privilegi de tenir-la com a pregonera de la Festa Major i també a l'acte institucional en memòria dels patriotes catalans que celebrem cada 13 d'agost al poble, ja fos com a presidenta d'Òmnium Cultural o com a membre de Junts pel Sí.

 

Els que hem tingut la sort de conèixer-la mai no podrem oblidar el seu exemple vital i el seu compromís amb el país.  És un referent ètic a seguir per tothom.

El seu tarannà conciliador, la seva capacitat de gestionar la discrepància, la seva honestedat, senzillesa i discreció, fan que suposi una gran pèrdua per el Procés.

 

Volem recordar la seva frase per seguir ferms en el Procés:  “No som aquí per buscar un somni, nosaltres som el somni” El nostre homenatge, Muriel, serà la victòria.

 

És pels motius anteriorment exposats que el Ple de l’Ajuntament de Talamanca adopta el següent ACORD:

 

 

ÚNIC-. Declarar tres dies de dol oficial al municipi de Talamanca i, de manera molt especial i sentida, fer arribar el seu condol i estima a la seva família i amics en uns moments tan tristos i difícils a la vegada.  Així mateix, amb orgull, alegria i tristor, declarem a la Muriel Casals filla predilecta del poble de Talamanca a títol pòstum. 

 

 

 

Talamanca, 14 de febrer de 2016

Ple 03/2016

Data d'inici de la sessió 09-03-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 13 DE GENER DE 2016 I 14 DE FEBRER DE 2016

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 1/2016 FINS AL 7/2016.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 23 DE DESEMBRE DE 2015, 13 DE GENER DE 2016 I 3 DE FEBRER DE 2016.

4-. PROPOSTA D’ACORD PER L’ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE LES TINES DE MURA, TALAMANCA I EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT I, IX TROBADA D’ESTUDI PER A LA PRESERVACIÓ PATRIMONI EN PEDRA SECA ALS PAÏSOS CATALANS

5-. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 88 (REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE BESTIAR) DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE TALAMANCA PER ADEQUAR-LO A LA LEGISLACIÓ SECTORIAL EXISTENT I A LES NOVES LLEIS AMBIENTALS, URBANÍSTIQUES I RAMADERES

6-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

8.- PRECS I PREGUNTES

Ple 04/2016

Data d'inici de la sessió 11-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA 

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DE 9 DE MARÇ DE 2016

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 8/2016 FINS AL 24/2016.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 DE MARÇ DE 2016.

4-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE MURA, NAVARCLES, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, SANT FRUITÓS DE BAGES I TALAMANCA,  I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS VALLS DEL MONTCAU PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL 2016.

5-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L'ESTAT DE TURQUIA

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.- PRECS I PREGUNTES

Ple 05/2016

Data d'inici de la sessió 31-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA 

1.- ASSUMPTES PREVIS 

2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 9 DE MARÇ DE 2016 I D’11 DE MAIG DE 2016 

3.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 8/2016 FINS AL 28/2016. 

4.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 DE MARÇ DE 2016 I DE 6 D’ABRIL DE 2016 

5-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE MURA, NAVARCLES, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, SANT FRUITÓS DE BAGES I TALAMANCA,  I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS VALLS DEL MONTCAU PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL 2016. 

6-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L'ESTAT DE TURQUIA. 

7-. PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)  SOBRE LA REBAIXA DE L’IVA EN ELS PRODUCTES D’HIGIENE FEMENINA I ELS BOLQUERS PER A INFANTS I ADULTS. 

8-. PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI – ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) AMB MOTIU DEL 4 DE JUNY, DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL (DASC). 

9.- SORTEIG FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS GENERALS DE 26 DE JUNY DE 2016. 

10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 

11.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 06/2016

Data d'inici de la sessió 13-07-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 DE MAIG DE 2016.

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 29/2016 FINS AL 44/2016.

4.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL D’11 DE MAIG DE 2016, D’1 DE JUNY DE 2016 I DE 22 DE JUNY DE 2016

5.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ ORGT 2015 RESPECTE ALS TRIBUTS DE TALAMANCA

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 88 (REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE BESTIAR) DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE TALAMANCA PER ADEQUAR-LO A LA LEGISLACIÓ SECTORIAL EXISTENT I A LES NOVES LLEIS AMBIENTALS, URBANÍSTIQUES I RAMADERES

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE LA BAIXA COMBUSTIBILITAT DEL NUCLI URBÀ DE TALAMANCA

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT DE LA URBANITZACIÓ LA QUINTANA DE TALAMANCA

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LES PARCEL·LES NO EDIFICADES I ZONES VERDES DE LA URBANITZACIÓ LA QUINTANA DE TALAMANCA

10-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM

11-. MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)

12-. MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT, QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI – ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)

13.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

14.- PRECS I PREGUNTES

Ple 07/2016

Data d'inici de la sessió 14-09-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 DE JULIOL DE 2016.

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 46/2016 FINS AL 70/2016.

3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 6 DE JULIOL DE 2016 I DE 3 D’AGOST DE 2016

4.- CONVOCATÒRIA PLAÇA JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE PAU SUPLENT.

5-. DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS DEL MUNICIPI DE TALAMANCA PER A L’ANY 2017

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LA CONNEXIÓ DEL CLAVEGUERAM A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE TALAMANCA

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL BAGES PER REGULAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA ALS MUNICIPIS

8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

9.- PRECS I PREGUNTES