Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana

CONSULTORI MÈDIC

 

CONSULTORI MÈDIC

HORARI:

DILLUNS A DIVENDRES DE 12:00 - 14.00H.

***********************************************************

HORARIS DESEMBRE;

Dilluns 6 desembre; consulta metge a partir de les 15:00h.

 

Telèfon: 973-25.82.14

ESCOLA PÚBLICA "EL ROSER"

 

ESCOLA PÚBLICA "EL ROSER"

 

Telèfon: 973-25.81.33

COOPERATIVA SANT PERE

 

COOPERATIVA DE SANT PERE

 

Telèfon: 973-25.82.13

CENTRE CASA NOSTRA

 

CENTRE CASA NOSTRA

 

Telèfon: 973-25.81.88

FUNERÀRIA BORRÀS, S.L.

 

FUNERÀRIA BORRÀS, S.L.

 

Telèfon: 973-25.80.23/25.82.61

FARMACIA

 

FARMACIA

 

Telèfon: 973-25.80.72

BBVA

 

BBVA

 

Telèfon: 973-25.81.80

TAXI URBÀ DE L'ANTONIO I LA MARINA

Telèfon: 629 79 23 83 / 699 41 65 51

Transport públic
Plànol
Borsa de treball
Policia
Associacions i entitats
Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.