Convocatòries de personal Disponible a: Ajuntament de Subirats

D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Guia informador turístic 02-06-2017 Enllaç
Oficial pintor (PFO) 26-05-2017 Enllaç
Peó de brigada (PFO) 26-05-2017 Enllaç
Instal·lador (PFO) 26-05-2017 Enllaç
Peó de la brigada municipal 15-03-2017 Enllaç
Oficial electricista de la brigada municipal 15-03-2017 Enllaç
Oficial pintor (PFO) 18-05-2016 Enllaç
Instal·lador (PFO) 18-05-2016 Enllaç
Peó de la brigada (PFO) 18-05-2016 Enllaç
Coordinador-socorrista 18-03-2016 Enllaç
Socorrista aquàtic 18-03-2016 Enllaç
Arquitecte tècnic - aparellador 07-01-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 29-12-2015 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador de les llars d'infants 21-12-2015 Enllaç
Socorrista aquàtic 27-03-2015 Enllaç
Coordinador socorrista 27-03-2015 Enllaç
Oficial 1a de paleta de la brigada municipal (PFO) 12-03-2015 Enllaç
Oficial pintor (PFO) 22-01-2015 Enllaç
Operari manobre de la brigada municipal (PFO) 22-01-2015 Enllaç
Oficial paleta de la brigada municipal (PFO) 22-01-2015 Enllaç
Coordinador socorrista 29-04-2014 Enllaç
Socorrista aquàtic 29-04-2014 Enllaç
Operari manobre (PFO) 10-04-2014 Enllaç
Informador turístic - dinamitzador del Museu de l'Esperanto 21-01-2014 Enllaç
Tècnic mitjà de turisme 07-01-2014 Enllaç
Auxiliar administratiu 06-05-2013 Enllaç
Coordinador-socorrista aquàtic per a la temporada 2013 03-05-2013 Enllaç
Socorrista aquàtic per a la temporada 2013 03-05-2013 Enllaç
Dinamitzador de la gent gran 08-04-2013 Enllaç
Auxiliar administratiu 14-05-2012 Enllaç
Socorrista aquàtic 20-03-2012 Enllaç
Coordinador-socorrista aquàtic 20-03-2012 Enllaç
Oficial electricista de la brigada municipal 19-08-2011 Enllaç
Auxiliar educador per la llar d'infants 15-06-2011 Enllaç
Tècnic educador per la llar d'infants 15-06-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu 15-03-2011 Enllaç
Encarregat de brigada 09-12-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 09-12-2010 Enllaç
Encarregat de brigada 01-12-2010 Enllaç
Auxiliar educador per la llar d'infants 04-08-2010 Enllaç
Tècnic educador per la llar d'infants 04-08-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 13-05-2010 Enllaç
Educador d'escoles bressol 13-05-2010 Enllaç
Auxiliar educador per la llar d'infants 01-09-2009 Enllaç
Tècnic de suport jurídic 08-07-2009 Enllaç
Tècnic en medi ambient 23-04-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 23-04-2009 Enllaç
Auxiliar educador per la llar d'infants 26-03-2009 Enllaç
Auxiliar educador per les llar d'infants 16-08-2007 Enllaç
Auxiliar educador per a les llars d'infants 08-07-2006 Enllaç
Auxiliar educador per les llars d'infants 01-12-2005 Enllaç
Auxiliar educador per a la llar d'infants 02-08-2005 Enllaç
Auxiliar educador per les llar d'infants 29-07-2004 Enllaç
Auxiliar d'Atenció Ciutadana i Ofimàtica 10-02-2003 Enllaç
Arquitecte Tècnic 31-07-2002 Enllaç
Peó de Manteniment 31-07-2002 Enllaç
Auxiliar d'Educació Infantil 31-07-2002 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents