Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
6 506.327 8 551.086 37 31-12-2017
12 603.957 1 266.607 38 30-09-2017
4 544.676 -12 272.544 29 30-06-2017
-5 284.331 -7 185.148 24 31-03-2017
-7 584.104 -16 104.863 22 31-12-2016
-11 532.978 -11 115.361 19 30-09-2016
-3 744.108 0 460.717 28 30-06-2016
-1 408.523 -3 301.538 28 31-03-2016
24 518.400 23 161.242 54 31-12-2015
-4 451.300 10 348.746 32 30-06-2015
0 413.674 -3 94.900 29 31-03-2015
-10 542.914 2 181.236 23 30-09-2014