Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 0
2.015 31.000
2.014 71.000
2.013 167.000
2.012 264.000
2.011 473.000
2.010 489.000