Relació de contractes oberts i negociats (històric) Disponible a: Generalitat de Catalunya

Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
Enllaç Obres d'urbanització del sector est de Lavern 157002,23
Enllaç Contracte d'arrendament de l'edifici de l'antiga Escola el Pago 0
Enllaç Arrendament del servei de les Piscines Municipals de Sant Pau d'Ordal i d'Ordal per a la present temporada 2003 0
Enllaç Urbanització del carrer de la Figuera d'Ordal (1 i 2 fase) 700402,59
Enllaç Urbanització del carrer Verge Montserrat d'Ordal 142955,24
09-04-2018 Enllaç Servei de socorrisme de les dues piscines municipals de Subirats, per la temporada d'estiu Serveis Obert 20763 25123,23 17.155 20.757 Aunar Group 2009, SL
09-04-2018 Enllaç Obres d'urbanització de l'entorn de l'estació de Lavern Obres Obert 132854,53 160753,98 132.500 160.325 Firtec, SA
12-04-2018 Enllaç Obres d'instal·lació de gespa artificial i adequació de l'entorn al camp de futbol de Can Cartró Obres Negociat sense publicitat 129845,74 157113,34 111.253 134.616 Sports and Landscape, SL
Enllaç Adjudicació de l'ús privatiu del domini públic, per a l'explotació del servei de les piscines municipals Obert 5000 5000
Enllaç Obres d'instal·lació de gespa artificial i adequació de l'entorn al camp de futbol municipal de Can Cartró Obres Obert 129845,74 157113,34
09-04-2018 Enllaç Servei de lloguer i buidat de contenidors amb tapa i cadenat Serveis Obert 13600 16456 16.920 18.612 Contenidors Penedès, SL
Enllaç Obres d'urbanització del sector est de Lavern 0
Enllaç Concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del nou equipament turístic municipal d'acolliment del ciclo turisme al Penedès i Hub de bicicletes Obert 6000 6000
Enllaç Adquisició d'una porció de terreny de 976 m2 0 0
07-08-2017 Enllaç Obres corresponents a la formació de vestidors i lavabos al HUB de bicicletes de l'estació de Lavern Obres Obert 27219,12 32935,14 26.539 32.112 Món Vertical, SL
31-07-2017 Enllaç Projecte de renovació d'una part de l'enllumenat exterior de Sant Pau d'Ordal. Fase I Obres Obert 82025,63 99251,01 58.696 71.022 Electricitat Boquet, SL
26-09-2017 Enllaç Obres d'arranjament del camí d'accés a Can Batista i adequació d'un giratori per a autobús Obres Obert 106833,59 129268,64 89.000 107.690 Asfaltos Augusta, S. L.
07-08-2017 Enllaç Obres de reforma de l'oficina de turisme dins del Projecte de creació d'un espai de benvinguda a Subirats i millores a l'oficina de turisme de l'estació vitivinícola de Lavern Obres Obert 46975,3 56840,11 45.519 55.078 Món Vertical, SL
24-07-2017 Enllaç Obres de reforma de l'edifici de les antigues escoles d'Ordal per a espai multifuncional. Segona fase Obres Obert 100396,87 121480,22 83.510 101.047 Grupo Tecno-Conrad, S. L.
18-05-2017 Enllaç Concessió administrativa, per a l'explotació del servei de la piscina municipal d'Ordal i del bar ubicat dins la mateixa instal·lació per la temporada d'estiu 2017 Obert 2500 2500 3.812 3.812 Sergio Almodóvar Muñoz
21-06-2017 Enllaç Servei de neteja viària pel municipi Serveis Obert 120000 132000 120.000 132.000 Servitransfer, SL
16-09-2015 Enllaç Projecte d'instal·lació del servei de lloguer de bicicles dins el programa Tren del Xarel·lo. Senyalització. Renfe Subirats. Torrelavit Obres Negociat sense publicitat 67192,58 81303,02 58.390 70.652 Construccions F. Munné, SA
27-04-2017 Enllaç Obres d'execució del projecte d'adequació d'habitatge social a la planta baixa de l'edifici del carrer Mossèn Isidre Solsona, núm. 20 d'Ordal Obres Obert 60311,45 72976,86 48.312 58.457 DP2 Global Service, SL
16-11-2016 Enllaç Obres del Projecte d'urbanització de la placeta adjacent a les escoles de Lavern Obres Obert 41321,37 49998,86 39.870 48.243 Spoko Ramps, SL
21-11-2016 Enllaç Obres Projecte de consolidació estructural bàsica de la Torre del Telègraf d'Ordal Obres Obert 24775,85 29978,77 24.100 29.161 Contratas Vilor, S. L.
19-12-2016 Enllaç Subministrament d'un tractor agrícola de segona mà equipat amb pala carregadora frontal Subministrament Obert 24793,39 30000 24.790 29.996 Juan Cortiada, S. A.
18-04-2016 Enllaç Obres d'adequació d'habitatge dotacional a la planta primera de l'immoble ubicat al carrer Mossèn Isidre Solsona, 20 d'Ordal Obres Negociat sense publicitat 62900,03 76109,03 56.610 68.498 Iarsa Obres i Promocions, SL
27-05-2016 Enllaç Concessió de l'ús privatiu per a l'explotació del servei de la piscina municipal de Sant Pau d'Ordal i del bar ubicat dins la mateixa instal·lació Obert 0 0 4.500 4.500 David Arnan Painous
29-12-2015 Enllaç Servei de neteja viària Serveis Negociat sense publicitat 60000 66000 57.490 63.239 Fundació Privada Albornà
10-12-2015 Enllaç Serveis d'assessorament en matèria medi ambiental Serveis Negociat sense publicitat 32760 39639,6 29.484 Anna Creixell Busquet
09-12-2015 Enllaç Servei de poda i jardineria Serveis Negociat sense publicitat 14000 16940 12.479 Oriol Delgado Serra
27-05-2015 Enllaç Obres de Modificació del projecte d'urbanització del barri de La Guàrdia a Sant Pau d'Ordal Obres Obert 342423,91 414332,93 348.647 Eiffage Infraestructuras, S. A.
Enllaç Explotació de la piscina municipal ubicada al nucli d'Ordal, així com el bar que hi ha en el recinte Gestió de serveis públics Obert 2500 0
Enllaç Arrendament del servei de de Sant Pau d'Ordal i Ordal per a la temporada d'estiu 2014 Privats Obert 0 0
Enllaç Obres d'ampliació del cementiri de Sant Pau d'Ordal 53016,14
Enllaç Servei públic de recollida i gestió de residus del municipi 236400
Enllaç Obres de millores del camp de futbol de Sant Pau d'Ordal: instal·lació de gespa artificial i tancaments 516433,59
Enllaç Obres d'urbanització del carrer Darrera de Cantallops 0
Enllaç Servei públic de recollida i gestió de residus del municipi 236400
Enllaç Obres d'urbanització del carrer Darrera de Cantallops 121951,85
Enllaç Arrendament del servei de les piscines municipals de Sant Pau d'Ordal i Ordal per a la temporada de piscines d'estiu 2012 3000
Enllaç Obres d'arranjament del camí entre la urbanització Casablanca sud i el Camí de Can Pinya 75770,54
Enllaç Construcció d'uns vestidors al camp de futbol de Sant Pau d'Ordal 404079,96
Enllaç Servei de la piscines municipals de Sant Pau d'Ordal i d'Ordal 0
Enllaç Urbanització del Carrer del Pi d'Ordal; execució de sanejament, subministrament d'aigua potable, baixa tensió, telefonia, pavimentació i jardineria 235146,51
Enllaç Servei de recollida d'escombreries, neteja de contenidors i transport de residus 137931,03
Enllaç Llicència de taxi per al municipi de Subirats 0
Enllaç Arrendament del servei de les Piscines municipals de Sant Pau d'Ordal i Ordal 0
Enllaç Execució de la deixalleria municipal 90105,18
Enllaç Execució de l'enllumenat públic de Lavern, 1era fase 94436,5
Enllaç Instal·lació de l'enllumenat públic al nucli de Can Batista 62698,21
Enllaç Pavimentació del camí de la N-340 al Cementiri i a Cal Rabella 90544,75
Enllaç Arranjament del ferm de dos trams del carrer del Bosc de Lavern 115311,17
Enllaç Urbanització del carrer de Can Rovira de Sant Pau d'Ordal 209803,34
Enllaç Urbanització del carrer de la Font de Sant Pau d'Ordal 151609,65
Enllaç Projecte de perllongació de col·lector d'aigües residuals i de construcció de depuradora al Corral del Mestre 104622,71
Enllaç Urbanització del carrer Serral de Lavern 170780,44
Enllaç Construcció d'un consultori local a Lavern 255015,52
Enllaç Servei de piscines municipals per a la present temporada 2006 0
Enllaç Obres d'urbanització del barri de Sant Joan 114041,02
Enllaç Arrendament del servei de les Piscines Municipals per a la temporada 2005 0
Enllaç Arrendament del servei de les Piscines Municipals de Sant Pau d'Ordal i d'Ordal 0
Enllaç Urbanització de la plaça Subirats i espai central de Sant Pau d'Ordal, fase 1ª 480803,92
Enllaç Contracte administratiu de consultoria i assistència tècnica de redacció del Projecte de Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Subirats 0
Enllaç Enllumenat del carrer Ponent de Sant Pau d'Ordal 74187,07
Enllaç Enllumenat públic del nucli de Can Cartró. 0
Enllaç Convocatòria pública per a la contractació d'un/a tècnic/a per consultoria i assistència en matèria de medi ambient 0
Enllaç Arrendament del servei de la Piscines Municipals de Sant Pau d'Ordal i d'Ordal 0
Enllaç Urbanització del carrer Penedès 153692,91
Enllaç Servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals 0
Enllaç Abastament d'aigua a la Torre Ramona i el Rebato 154801,56
Enllaç Plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d'obres i instal·lacions 0