Quin és el preu o el percentatge que s'aplica a determinats impostos com el de béns immobles o el de vehicles de tracció mecànica? Pots consultar-los aquí.

Any Nom document Descripció estructura Import Codi document Codi estructura
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,66 TI 1
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.987,00 TI 2
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,00 TI 6
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,70 TI 7
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,09 TI 9
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 62,37 TI 10
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 131,65 TI 11
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 163,99 TI 12
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,10 TI 47
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,74 TI 1
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.987,00 TI 2
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,00 TI 6
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,70 TI 7
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,09 TI 9
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 62,37 TI 10
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 131,65 TI 11
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 163,99 TI 12
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,10 TI 47
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,84 TI 1
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.987,00 TI 2
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,00 TI 6
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,70 TI 7
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,09 TI 9
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 62,37 TI 10
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 131,65 TI 11
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 163,99 TI 12
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,10 TI 47
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,94 TI 1
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.987,00 TI 2
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,00 TI 6
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,70 TI 7
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,09 TI 9
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 62,37 TI 10
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 131,65 TI 11
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 163,99 TI 12
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,10 TI 47
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,83 TI 1
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.987,00 TI 2
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,60 TI 7
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 22,46 TI 9
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 60,66 TI 10
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 128,05 TI 11
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 159,51 TI 12
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 202,72 TI 13
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,02 TI 47
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,82 TI 1
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.987,00 TI 2
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,60 TI 7
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 22,46 TI 9
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 60,66 TI 10
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 128,05 TI 11
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 159,51 TI 12
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 202,72 TI 13
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,02 TI 47
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,81 TI 1
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.987,00 TI 2
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,60 TI 7
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 22,02 TI 9
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 59,47 TI 10
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 125,53 TI 11
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 156,37 TI 12
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 198,80 TI 13
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,97 TI 47