Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Planejament urbanístic 14-02-2018 Enllaç
Reglament del mercat del préssec d'Ordal 04-10-2017 Enllaç
Reglament del Consell de Turisme 03-10-2017 Enllaç
Reglament d'ús de la instal·lació Skatepark 28-07-2017 Enllaç
Ordenança general de subvencions 28-07-2017 Enllaç
Reglament regulador de les condicions d'accés i d'ús dels mitjans d'informació i difusió municipal per als regidors i grups municipals 23-11-2015 Enllaç
Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària 09-06-2015 Enllaç
Reglament del registre municipal d'associacions i entitats ciutadanes 20-04-2015 Enllaç
Reglament de règim intern del servei jove de Subirats, Subijove 12-05-2014 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del registre i control sanitari d'empreses alimentàries 28-04-2014 Enllaç
Ordenança municipal tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública 03-10-2013 Enllaç
Ordenança municipal tipus d'intervenció municipal d'espectacles públics i activitats recreatives 03-10-2013 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de l'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 12-08-2013 Enllaç
Reglament regulador de funcionament i organització de l'emissora municipal Ona Subirats 03-06-2013 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 28-08-2012 Enllaç
Reglament de les escoles bressol municipals 31-08-2007 Enllaç
Reglament del Consell 23-07-2007 Enllaç
Reglament de participació ciutadana 26-05-2007 Enllaç
Ordenança municipal sobre civisme i convivència ciutadana 31-08-2006 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació 31-08-2006 Enllaç
Ordenança municipal sobre tinença d'animals 31-08-2006 Enllaç
Reglament orgànic municipal 27-09-2003 Enllaç
Reglament per a la regulació de la instal·lació de tendals, rètols i publicitat estàtica 25-09-2002 Enllaç
Reglament del Registre municipal d'unions estables de parella 05-05-2001 Enllaç
Reglament del servei Municipal de Transport de Viatgers per carretera 03-01-2001 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 01-10-1999 Enllaç
Reglament de la Deixalleria Municipal 30-09-1999 Enllaç
Reglament del servei municipal de distribució domiciliària d'aigua potable 08-08-1998 Enllaç