Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 25-07-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 30-05-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 08-11-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 19-04-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 14-01-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 28-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 27-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 24-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 31-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 26-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 29-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Ordenances fiscals 2017 - text íntegre 01-01-2017 http://subirats.cat/ordenancesfiscals