D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Auxiliar administratiu 17-02-2004 Enllaç
Director de l'escola bressol 17-02-2004 Enllaç
Auxiliar de la llar d'infants 17-02-2004 Enllaç
Tècnic auxiliar llar d'infants 17-02-2004 Enllaç
Conserge per vigilància i manteniment de les instal·lacions del polisportiu 17-02-2004 Enllaç
Tèncic de serveis personals 17-02-2004 Enllaç
Peó de neteja 17-02-2004 Enllaç
Netejador 17-02-2004 Enllaç
Auxiliar de la policia local 21-05-2003 Enllaç
Tècnic auxiliar llar d'infants 21-05-2003 Enllaç
Educador social 05-06-2012 Enllaç
Mestre de l'escola bressol municipal 02-01-2017 Enllaç
Dinamitzador/animador comunitari o sociocultural, Programa Garantia Juvenil 04-11-2016 Enllaç
Operari de la brigada (coneixements de paleteria) (PFO) 03-08-2016 Enllaç
Oficial 2a especialitat pintura (PFO) 29-06-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu (PFO) 29-06-2016 Enllaç
Operari polivalent (coneixements específics de jardineria) (PFO) 29-06-2016 Enllaç
Operari de la brigada (coneixements específics de paleteria) (PFO) 29-06-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu, prestació de serveis a diferents àrees (PFO) 29-06-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Agent de la Policia Local 06-06-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Operari d'activitats diverses de la brigada 24-10-2014 Enllaç
Borsa de treball de places de Conserge d'equipaments 10-10-2014 Enllaç
Operari brigada (PFO) 30-06-2014 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador social 05-06-2012 Enllaç
Borsa de treball de places de vigilant municipal (auxiliar de la policia local) i/o d'Auxiliar de serveis diversos 11-01-2012 Enllaç
Tècnic auxiliar de joventut 23-12-2011 Enllaç
Coordinador casal de joves 23-12-2011 Enllaç
Operari brigada municipal 20-04-2011 Enllaç
Director escola bressol 20-04-2011 Enllaç
Conserge poliesportiu 20-04-2011 Enllaç
Tècnic de serveis personals 20-04-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu 20-01-2011 Enllaç
Operari activitats diverses 23-08-2010 Enllaç
Arquitecte tècnic 12-07-2010 Enllaç
Treballador social 03-06-2010 Enllaç
Mestre de l'escola bressol 28-05-2010 Enllaç
Tècnic de l'escola bressol 28-05-2010 Enllaç
Agent de la policia local 23-04-2009 Enllaç
Educador social 11-02-2009 Enllaç
Mestre de l'escola bressol 24-04-2008 Enllaç
Tècnic de medi ambient 14-04-2008 Enllaç
Tècnic administració general 14-04-2008 Enllaç
Sergent de la policia local 14-04-2008 Enllaç
Operari brigada municipal 14-04-2008 Enllaç
Administratiu escola bressol 14-04-2008 Enllaç
Agent de la policia local 14-04-2008 Enllaç
Educador social 14-04-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 14-04-2008 Enllaç
Oficial 1ª activitats diverses 14-04-2008 Enllaç
Auxiliar brigada municipal 14-04-2008 Enllaç
Auxiliar escola bressol 14-04-2008 Enllaç
Mestre escola bressol 14-04-2008 Enllaç
Conserge poliesportiu 14-04-2008 Enllaç
Coordinador casal joves 14-04-2008 Enllaç
Director escola bressol 14-04-2008 Enllaç
Inseridor laboral 14-04-2008 Enllaç
Tècnic de serveis personals 14-04-2008 Enllaç
Tècnic d'esports 14-04-2008 Enllaç
Arquitecte superior 14-04-2008 Enllaç
Treballador familiar 14-04-2008 Enllaç
Tècnic escola bressol 14-04-2008 Enllaç
Treballador social 14-04-2008 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador social 01-02-2008 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador familiar 01-02-2008 Enllaç
Mestre escola bressol 04-07-2007 Enllaç
Agent de la policia local 07-05-2007 Enllaç
Agent de la policia local 15-03-2007 Enllaç
Neteja Casa Vila 15-03-2007 Enllaç
Auxiliar escola bressol 15-03-2007 Enllaç
Treballador social 15-03-2007 Enllaç
Operari brigada municipal 15-03-2007 Enllaç
Tècnic d'esports 15-03-2007 Enllaç
Oficial 1ª activitats diverses 15-03-2007 Enllaç
Auxiliar brigada municipal 15-03-2007 Enllaç
Arquitecte superior 15-03-2007 Enllaç
Administratiu escola bressol 15-03-2007 Enllaç
Tècnic escola bressol 15-03-2007 Enllaç
Oficial 1ª activitats diverses 15-03-2007 Enllaç
Conserge poliesportiu 15-03-2007 Enllaç
Tècnic administració general 15-03-2007 Enllaç
Coordinador Casal Joves 15-03-2007 Enllaç
Tècnic de serveis personals 15-03-2007 Enllaç
Inseridor laboral 15-03-2007 Enllaç
Director escola bressol 15-03-2007 Enllaç
Tècnic medi ambient 15-03-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 31-01-2007 Enllaç
Tècnic de medi ambient 19-12-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar llar d'infants 25-07-2006 Enllaç
Auxiliar llar d'infants 25-07-2006 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic auxiliar de la llar d'infants 28-06-2006 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar de la llar d'infants 28-06-2006 Enllaç
Bases generals de selecció de places 28-06-2006 Enllaç
Agent de la policia local 22-06-2006 Enllaç
Caporal de la policia local 24-03-2006 Enllaç
Coordinador ràdio 24-03-2006 Enllaç
Director escola bressol 24-03-2006 Enllaç
Coordinador casal de joves 24-03-2006 Enllaç
Netejador Casa Vila 24-03-2006 Enllaç
Conserge per vigilància i manteniment de les instal·lacions del polisportiu 24-03-2006 Enllaç
Auxiliar de la brigada municipal 24-03-2006 Enllaç
Vigilant municipal (auxiliar de la policia local) 24-03-2006 Enllaç
Tècnic de serveis personals 24-03-2006 Enllaç
Peó de neteja viària 24-03-2006 Enllaç
Agent de la policia local 24-03-2006 Enllaç
Treballador social 24-03-2006 Enllaç
Vigilant municipal (auxiliar de la policia local) 10-05-2005 Enllaç
Director escola bressol 11-03-2005 Enllaç
Tècnic de serveis personals 11-03-2005 Enllaç
Tècnic auxiliar llar d'infants 11-03-2005 Enllaç
Coordinador ràdio 11-03-2005 Enllaç
Coordinador casal de joves 11-03-2005 Enllaç
Peó de neteja viària 11-03-2005 Enllaç
Netejador Casa de la Vila 11-03-2005 Enllaç
Conserge per vigilància i manteniment de les instal·lacions del poliesportiu 11-03-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu 11-03-2005 Enllaç
Auxiliar en jardí d'infància 11-03-2005 Enllaç
Vigilant municipal (auxiliar de la policia local) 26-05-2004 Enllaç
Cap de vigilants 26-05-2004 Enllaç
Conserge per vigilància i manteniment de les instal·lacions del poliesportiu 21-05-2003 Enllaç
Peó de neteja viària 21-05-2003 Enllaç
Tècnic Auxiliar Llar d'Infants 30-05-2002 Enllaç
Bidell CEIP 30-05-2002 Enllaç
Diplomat especialista en Educació Infantil 30-05-2002 Enllaç
Peó de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis, Operari Paleta 21-05-2002 Enllaç
Peó de la Brigada d'Obres i Serveis 21-05-2002 Enllaç
Conserge per Vigilància, Manteniment i Neteja del Poliesportiu 15-03-2002 Enllaç