D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Jove inscrit al Programa Garantia Juvenil 07-11-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Peó de la Brigada Municipal 05-05-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador de llar d'infants 05-05-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Coordinador d'activitats de lleure 05-05-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 05-05-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor de menjador i de lleure 05-05-2016 Enllaç
Secretari - interventor 24-03-2016 Enllaç
Monitor de lleure per al Casal d'estiu 11-06-2015 Enllaç
Director - educador de la llar d'infants 07-10-2006 Enllaç
Dinamitzador sociocultural 24-03-2005 Enllaç
Director educador de la llar d'infants 25-09-2003 Enllaç
Seguint aquest enllaç trobareu més informació: http://sort.cat/tauler-danuncis/