No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.
Ple 20 de març de 2017

Data d'inici de la sessió 20-03-2017

Hora d'inici de la sessió 16.00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Sort

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Documents Convocatòria Ple 20.03.2017

Ple 24 de gener de 2017

Data d'inici de la sessió 24-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21.00 h

Lloc Arxiu Comarcal de Sort

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Documents Edicte convocatòria ple ordinari 24.01.2017.pdf

Suspensió Ple 16 de gener de 2017

Data d'inici de la sessió 16-01-2017

Hora d'inici de la sessió

Lloc

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Documents Suspensió Ple 16 de gener de 2017

Ple 16 de gener de 2017

Data d'inici de la sessió 16-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21.00 hores

Lloc Cinema- Teatre Els Til·lers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Documents Ple 16 de gener de 2017

Ple 23 de desembre 2016

Data d'inici de la sessió 23-12-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00h

Lloc Cinema-Teatre Els Til·lers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Documents Ple 23 de desembre de 2016

Ple 18 de juliol 2016

Data d'inici de la sessió 18-07-2016

Hora d'inici de la sessió 21 hores

Lloc Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà

Tipus Ordinària

Ordre del dia 01. Aprovar l'acta de la sessió anterior
02. Decrets de l'alcaldia emesos des de l'anterior Ple i ratificació si escau
03. Acords de la Junta de Govern
04. Ratificació de convenis
05. Aprovar proposta dues festes locals per a l'any 2017
06. Aprovar calendari laboral 2016
07. Aprovar definitivament compte general 2015
08. Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sort - Desclassificació de sòl apte per urbanitzar amb clau II3 a Saurí
09. Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sort - Desclassificació de sòl apte per urbanitzar, incorporació d'una zona de desenvolupament hoteler i canvi de classificació de dos espais lliures de sòl urbà apte per urbanitzar a Llessui
10. Mocions al Ple
11. Assumptes de tràmit i administratius
12. Informes de l'alcaldia i dels regidors
13. Precs i preguntes

Documents

Ple 8 de juny 2016

Data d'inici de la sessió 08-06-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00 hores (9 del vespre)

Lloc Arxiu Comarcal Pallars Sobirà

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
02. Acords de la Junta de Govern
03. Ratificació de convenis
04. Deixar sense efecte aprovació inicial compte general 2015
04-01. Aprovar inicialment compte general 2015
05. Aprovar inicialment pressupost 2016
06. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització dels carrers Neroses/Josepàs, situats al nucli de Sort
07. Mocions al Ple
08. Informes de l’alcaldia i dels regidors
09. Precs i preguntes

Documents

Ple 21 de febrer 2016

Data d'inici de la sessió 21-02-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00 hores (9 del vespre)

Lloc

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. Decrets de l'Alcaldia emesos des de l'anterior Ple i ratificació si escau
 3. Acords de la Junta de Govern
 4. Ratificació de convenis
 5. Designació del tresorer-dipositari de fons de la Corporació
 6. Règim retributiu d'un regidor amb dedicació exclusiva
 7. Aprovació del Compte general de l'exercici de 2015
 8. Acceptació de cessions obligatòries de la Modificació puntual de les Normes a Llessui
 9. Mocions al Ple
 10. Assumptes de tràmit i administratiu
 11. Informes de l'Alcaldia i dels regidors
 12. Precs i preguntes

Documents

Ple 22 de febrer 2016

Data d'inici de la sessió 22-02-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00 hores (9 del vespre)

Lloc

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. Decrets de l'Alcaldia emesos des de l'anterior Ple i ratificació si escau
 3. Acords de la Junta de Govern
 4. Ratificació de convenis
 5. Designació del tresorer-dipositari de fons de la Corporació
 6. Règim retributiu d'un regidor amb dedicació exclusiva
 7. Aprovació del Compte general de l'exercici de 2015
 8. Acceptació de cessions obligatòries de la Modificació puntual de les Normes a Llessui
 9. Mocions al Ple
 10. Assumptes de tràmit i administratiu
 11. Informes de l'Alcaldia i dels regidors
 12. Precs i preguntes

 

Documents

Consulta el calendari de Plens Ordinaris de l'Ajuntament de Sort 2017 per saber quins dies es celebraran els plens durant aquesta anualitat.

 

Més informació a: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2520940003