No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 21 de maig de 2018

Data d'inici de la sessió 21-05-2018

Hora d'inici de la sessió 21.00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Sort

Tipus Ordinària

Documents Ple de 21 de maig de 2018

Ple 19 de març de 2018

Data d'inici de la sessió 19-03-2018

Hora d'inici de la sessió 21.00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Sort

Tipus Ordinària

Documents Ple 19 de març de 2018

Ple 15 de gener de 2018

Data d'inici de la sessió 15-01-2018

Hora d'inici de la sessió 21.00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Ple 15 de gener de 2018

Ple de 24 d'octubre de 2017 extraordinari i urgent

Data d'inici de la sessió 24-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21.15h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Urgent

Ordre del dia 01 Aprovació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
02 Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya
03 Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Documents Convocatòria Ple urgent 24 d'octubre de 2017

Ple 24 d'octubre de 2017

Data d'inici de la sessió 24-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21.00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Sort

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA
01 Aprovar l’acta de la sessió anterior
02 Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament
especial o utilització privativa del domini públic local
03 Aprovació provisional de la modificació de la taxa pel subministrament
d’aigua potable
04 Convenis

Documents Ple 24 d'octubre de 2017

Ple 18 de setembre de 2017

Data d'inici de la sessió 18-09-2017

Hora d'inici de la sessió 21.00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Ple 18 de setembre de 2017

Ple 17 de juliol de 2017

Data d'inici de la sessió 17-07-2017

Hora d'inici de la sessió 21.00 hores

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia 01 Aprovar l’acta de la sessió anterior
02 Decrets alcaldia
03 Acords de la Junta de Govern
04 Aprovar dies festius 2018
05 Aprovació definitiva compte general 2016
06 Resolució al·legació presentada sobre el projecte de finalització de les obres
de construcció de la Biblioteca Central Comarcal de Sort i aprovació
definitiva del projecte, si s’escau
07 Aprovació bases específiques ajuts cultura
08 Modificació ordenança fiscal núm. 11 servei llar d’infants
09 Modificació ordenança fiscal núm. 23 servei cementiri
10 Convenis
11 Mocions al Ple
12 Informe secretaria sobre el seguiment del pla de sanejament
13 Informes de l’alcaldia i dels regidors
14 Precs i preguntes

Documents Convocatòria Ple 17.07.2017

Ple 15 de maig de 2017

Data d'inici de la sessió 15-05-2017

Hora d'inici de la sessió 21.00 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

01 Aprovar l’acta de la sessió anterior
02 Decrets alcaldia
03 Acords de la Junta de Govern
04 Canvi denominació grup municipal CIU
05 Aprovació provisional modificació NNSSP Llessui
06 Aprovació compte general 2016
07 Resolució i aprovació modificació ordenances fiscals
08 Aprovació projecte finalització de les obres de construcció de la Biblioteca
Central Comarcal de Sort

09 Ratificació de convenis
10 Mocions al Ple
11 Informes de l’alcaldia i dels regidors
12 Precs i preguntes

Documents Ple 15 de maig de 2017

Ple 20 de març de 2017

Data d'inici de la sessió 20-03-2017

Hora d'inici de la sessió 16.00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Sort

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 20.03.2017

Ple 24 de gener de 2017

Data d'inici de la sessió 24-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21.00 h

Lloc Arxiu Comarcal de Sort

Tipus Ordinària

Documents Edicte convocatòria ple ordinari 24.01.2017.pdf

Suspensió Ple 16 de gener de 2017

Data d'inici de la sessió 16-01-2017

Tipus Ordinària

Documents Suspensió Ple 16 de gener de 2017

Ple 16 de gener de 2017

Data d'inici de la sessió 16-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21.00 hores

Lloc Cinema- Teatre Els Til·lers

Tipus Ordinària

Documents Ple 16 de gener de 2017

Ple 23 de desembre 2016

Data d'inici de la sessió 23-12-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00h

Lloc Cinema-Teatre Els Til·lers

Tipus Extraordinària

Documents Ple 23 de desembre de 2016

Ple 18 de juliol 2016

Data d'inici de la sessió 18-07-2016

Hora d'inici de la sessió 21 hores

Lloc Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà

Tipus Ordinària

Ordre del dia 01. Aprovar l'acta de la sessió anterior
02. Decrets de l'alcaldia emesos des de l'anterior Ple i ratificació si escau
03. Acords de la Junta de Govern
04. Ratificació de convenis
05. Aprovar proposta dues festes locals per a l'any 2017
06. Aprovar calendari laboral 2016
07. Aprovar definitivament compte general 2015
08. Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sort - Desclassificació de sòl apte per urbanitzar amb clau II3 a Saurí
09. Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sort - Desclassificació de sòl apte per urbanitzar, incorporació d'una zona de desenvolupament hoteler i canvi de classificació de dos espais lliures de sòl urbà apte per urbanitzar a Llessui
10. Mocions al Ple
11. Assumptes de tràmit i administratius
12. Informes de l'alcaldia i dels regidors
13. Precs i preguntes

Ple 8 de juny 2016

Data d'inici de la sessió 08-06-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00 hores (9 del vespre)

Lloc Arxiu Comarcal Pallars Sobirà

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
02. Acords de la Junta de Govern
03. Ratificació de convenis
04. Deixar sense efecte aprovació inicial compte general 2015
04-01. Aprovar inicialment compte general 2015
05. Aprovar inicialment pressupost 2016
06. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització dels carrers Neroses/Josepàs, situats al nucli de Sort
07. Mocions al Ple
08. Informes de l’alcaldia i dels regidors
09. Precs i preguntes

Ple 21 de febrer 2016

Data d'inici de la sessió 21-02-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00 hores (9 del vespre)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. Decrets de l'Alcaldia emesos des de l'anterior Ple i ratificació si escau
 3. Acords de la Junta de Govern
 4. Ratificació de convenis
 5. Designació del tresorer-dipositari de fons de la Corporació
 6. Règim retributiu d'un regidor amb dedicació exclusiva
 7. Aprovació del Compte general de l'exercici de 2015
 8. Acceptació de cessions obligatòries de la Modificació puntual de les Normes a Llessui
 9. Mocions al Ple
 10. Assumptes de tràmit i administratiu
 11. Informes de l'Alcaldia i dels regidors
 12. Precs i preguntes

Ple 22 de febrer 2016

Data d'inici de la sessió 22-02-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00 hores (9 del vespre)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. Decrets de l'Alcaldia emesos des de l'anterior Ple i ratificació si escau
 3. Acords de la Junta de Govern
 4. Ratificació de convenis
 5. Designació del tresorer-dipositari de fons de la Corporació
 6. Règim retributiu d'un regidor amb dedicació exclusiva
 7. Aprovació del Compte general de l'exercici de 2015
 8. Acceptació de cessions obligatòries de la Modificació puntual de les Normes a Llessui
 9. Mocions al Ple
 10. Assumptes de tràmit i administratiu
 11. Informes de l'Alcaldia i dels regidors
 12. Precs i preguntes

 

Consulta el calendari de Plens Ordinaris de l'Ajuntament de Sort 2018 per saber quins dies es celebraran els plens durant aquesta anualitat.

 

Més informació a: https://sort.cat/ajuntament/calendari-de-plens/