Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 23-03-2017 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl 23-12-2016 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 21-12-2015 Enllaç
Mapa de capacitat acústica i mapa de soroll 11-12-2015 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la producció i gestió de residus de construcció i demolició 05-12-2014 Enllaç
Pla de protecció civil 06-06-2014 Enllaç
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal 31-05-2011 Enllaç
Pla integral per a la gestió de purins porcins de la comarca d'Osona 18-04-2001 Enllaç
Reglament regulador de la gestió de residus ramaders i d'aplicació de fangs de depuració 18-04-2001 Enllaç