D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Secretari interventor 15-05-2017 Enllaç
Borsa de treball de palces d'Educador infantil de la llar d'infants municipal 27-06-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 18-05-2016 Enllaç
Secretari interventor 16-10-2015 Enllaç
Auxiliar administratiu 11-10-2005 Enllaç
Tècnic especialista en educació infantil 14-08-2004 Enllaç
Mestre especialista en educació primària 14-08-2004 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Secretari/ària Interventor/a 1 07-06-2017 2017/184 /03.02.00 Concurs oposició Secretari/ària Interventor/a A1 19-06-2017 Ajuntament de Seròs Decret 97_2017
Anunci relacíó aprovats