Avaluacions de les polítiques públiques Disponible a: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Estan ben valorades les polítiques públiques? Si l'ens ha dut a terme alguna iniciativa per poder-ho saber, aquest és el lloc on trobar els resultats.