Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament de creació, supressió i modificació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal 10-06-2014 Enllaç
Pla de protecció civil 16-08-2013 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 19-06-2012 Enllaç
Reglament de creació i funcionament del registre electrònic 19-06-2012 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 22-05-2017 Enllaç
Ordenança núm. 56, de civisme 15-02-2017 Enllaç
Reglament del servei públic de la Biblioteca Pompeu Fabra 15-09-2015 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 28-08-2015 Enllaç
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal 27-04-2011 Enllaç
Ordenança municipal núm. 50 reguladora del Registre municipal de testaments vitals 11-03-2010 Enllaç
Ordenança núm. 41 reguladora de les sancions per infraccions de la normativa sobre tràfic, circulació de vehicles de motor i seguretat vial 31-12-2009 Enllaç
Ordenança núm 49 regularodora de la Llar d'Infants Els Quirzets 16-06-2008 Enllaç
Ordenança municipal núm. 47 reguladora de l'ús d'aparcament i garatge 26-03-2007 Enllaç
Ordenança municipal per a la supressió de les barreres arquitectòniques en els espais d'ús públic 09-11-2006 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl 12-05-2006 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de l'atorgament de les llicències de primera ocupació dels edificis 22-06-2004 Enllaç
Normes reguladores del funcionament del Registre municipal d'unions civils 15-05-2001 Enllaç
Ordenança núm. 42 reguladora dels colors de les façanes exteriors de les edificacions 17-06-1997 Enllaç