No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

Únic.- SORTEIG MEMBRES MESA ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

 

Ple 02/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30 h

Lloc Sala Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

                                  Únic.- SORTEIG MESA ELECTORAL

Documents dec 02

Ple 01/2019

Data d'inici de la sessió 27-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- APROVACIO ACTES PLE

2.- DONAR COMPTE PMP 4R TR I MOROSITAT 2018 (X2018000197).

3.- DONAR COMPTE P-MP 3ER TR 2018 (X2018000197).

4.- APROVACIO PRESSUPOST MUNICIPAL

5.- PROP_ACORD ADHESIO CENTRAL COMPRES ACM 12122018

6.- PROP_ACORD DONAR COMPTE DEC 33 2019 18032019

7.- DONAR COMPTES DECRETS SIGNATS ENTRE EL 18 DE DESEMBRE DE 2019 I EL 14 DE MARÇ DE 2019

8.- PRECS I PREGUNTES

Documents dec 01

Ple 15/2018

Data d'inici de la sessió 20-12-2018

Hora d'inici de la sessió 12:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA

2.- APROVACIÓ DE LA DESPESA FEDER

3.- PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE CONSELL COMARCAL I AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR PER EL DESENVOLUPAMENT PROJECTE TÈCNIC DE JOVENTUT

4.- MODIFICA OOMM GESTIÓ I RECAPTACIÓ

5.- RATIFICAR DECRETS D'ALCALDIA

 

Ple 14 20018

Data d'inici de la sessió 28-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- PROP_ACORD DONAR COMPTE P-MP 2N TR

2.- DELEGACIÓ RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA XALOC

3.- MODIFICACIO INICIAL MOD PGOU APARC CARAVANES

4.- PROP_ACORD CONVENI TALLER MEMÒRIA 2018

5.- MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA 04 2018

6.- ROP_ACORD INCREMENT SALARIAL 0.25 I IT

 

Ple 13/2018

Data d'inici de la sessió 07-11-2018

Hora d'inici de la sessió 13.30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia 1.- Modificació OOFF 2019.

ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 29-10-2018

Hora d'inici de la sessió 13.30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Pla usos platges 2019

Ple 7 2018

Data d'inici de la sessió 22-06-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

  1. APROVACIÓ ACTES (X2018000145)
  2. AIXECAMENT OBJECCIÓ NÚM. 3.2018 (X2018000003)
  3. ADHESIÓ ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS (2015-2017) I ANNEX (X2018000003).
  4. APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENS LOCAL (X2018000130).
  5. DESIGNACIÓ TIP ALS VIGILANTS MUNICIPALS (X2018000277)
  6. DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS ENTRE EL 23 DE MARÇ I EL 22 DE JUNY DE 2018.
  7. PRECS I PREGUNTES

 

Documents Convocatòria Ple Ordinari

Ple 6/2018

Data d'inici de la sessió 21-06-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala d'Actes de la Corporació

Tipus Urgent

Documents convocatoria