No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 13/2018

Data d'inici de la sessió 07-11-2018

Hora d'inici de la sessió 13.30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia 1.- Modificació OOFF 2019.

ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 29-10-2018

Hora d'inici de la sessió 13.30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Pla usos platges 2019

Ple 7 2018

Data d'inici de la sessió 22-06-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

  1. APROVACIÓ ACTES (X2018000145)
  2. AIXECAMENT OBJECCIÓ NÚM. 3.2018 (X2018000003)
  3. ADHESIÓ ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS (2015-2017) I ANNEX (X2018000003).
  4. APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENS LOCAL (X2018000130).
  5. DESIGNACIÓ TIP ALS VIGILANTS MUNICIPALS (X2018000277)
  6. DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS ENTRE EL 23 DE MARÇ I EL 22 DE JUNY DE 2018.
  7. PRECS I PREGUNTES

 

Documents Convocatòria Ple Ordinari

Ple 6/2018

Data d'inici de la sessió 21-06-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala d'Actes de la Corporació

Tipus Urgent

Documents convocatoria