Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 07-12-2017 Enllaç
Planejament urbanístic 20-06-2017 Enllaç
Reglament del Consell Escolar Municipal 13-01-2017 Enllaç
Reglament d'usos dels locals municipals 23-05-2016 Enllaç
Ordenança per a la prevenció i el control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre 29-09-2014 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la conservació i neteja de solars i parcel·les i de prevenció d'incendis 22-08-2014 Enllaç
Ordenança núm. 16 especial reguladora de la neteja de solars 22-08-2014 Enllaç
Pla de protecció civil 14-08-2014 Enllaç
Ordenança municipal de de creació de fitxers de dades de caràcter personal 21-02-2014 Enllaç
Reglament de Consell de Poble 02-01-2014 Enllaç
Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable 16-08-2012 Enllaç
Ordenança municipal de gestió de residus 25-04-2012 Enllaç
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal (SAM) 21-11-2011 Enllaç
Disposició de creació i regulació de la seu electrònica 18-08-2011 Enllaç
Disposició de creació i regulació del registre electrònic 18-08-2011 Enllaç
Reglament d'unions estables de parelles i el seu Registre 07-02-2011 Enllaç
Creació dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 19-07-2010 Enllaç
Ordenança reguladora d'olors 02-06-2010 Enllaç
Mapa de soroll 02-03-2010 Enllaç
Reglament del servei de clavegueram 05-12-2009 Enllaç
Reglament de servei de l'activitat d'escola de música 11-08-2008 Enllaç
Reglament d'honors i distincions 21-05-2008 Enllaç
Ordenança de civisme 03-04-2008 Enllaç
Ordenança municipal de circulació i quadre de sancions per infraccions de trànsit 28-02-2008 Enllaç
Ordenança núm. 22 reguladora de la tinença d'animals de companyia 28-02-2008 Enllaç
Ordenança reguladora de la tinença d'animals potencialment perillosos 28-02-2008 Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels horts familiars en sòl urbà 25-01-2008 Enllaç
Reglament del servei de centre d'educació de pre-escolar 03-05-2004 Enllaç
Ordenances generals 18-02-2004 Enllaç
Reglament per a l'ús de la llengua catalana 04-03-2003 Enllaç