Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar la seva pàgina web, aquí pots trobar aquestes dades.

Adreça
Plaça de la Independència, 1
Municipi
Sant Martí de Tous
Telèfon
938096002
Fax
938096117
CIF
P0822600C
Comarca
Anoia
Codi comarca
8100690004
Província
Barcelona
Codi província
8000840003
CAPICOM
N
Any cens
2017
Cens
1190
Codi tipus
2
Superfície
39,01
Article
Tipus
Municipis
Codi postal
8712
Horari
dilluns a divendres de 8h-15h
Dissolt
N
SIGLACOM
AI
Altura
465
HD
H
Capital
Sant Martí de Tous
E-mail
st.martitous@diba.cat
Web
Web
Partit judicial
Igualada
Partit electoral
Igualada
Gentilici
touencs
Localitat CP
Sant Martí de Tous
Delegació govern
Catalunya Central
MUNICAT
Àmbit
Comarques Centrals
Situació geogràfica municipi
Situació geogràfica comarca
Plànol carrers
Salutació
Benvolgut alcalde
Data actualització
2018-05-02T00:00:00
Codi ens
822640003
Ordenació alfabètica
Sant Martí de Tous
Nom complet
Ajuntament de Sant Martí de Tous
Data actualització
2017-10-16T00:00:00
Tràmits
Catàleg de serveis
Carpeta ciutadana
Seu electrònica
Tauler electrònic
Perfil de contractant
Descripció perfil de contractant
Amb seguretat i publicació d'evidències
Visor cartogràfic
Visor urbanisme
Té notificació electrònica
NO
Notificació electrònica
Té factura electrònica
Factura electrònica
Té instància genèrica
Té ordenança reguladora
És entitat de registre TCAT
NO
És entitat de registre IDCAT
NO