Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

L’Ajuntament de Sant Martí de Tous s’acull a la legislació que es recull en el Codi de Règim Local 2016, que estableix les lleis sobre el règim local vigent a Catalunya.

Aquesta es composa de:

 

Règim Constitucional

Que integra:

 

Legislació de Règim Local

Que integra:

 

Reglaments de Règim Local

Que integra:

 

Hisendes Locals

Que integra:

 

Règim jurídic del personal

Que integra: