Els documents de l’Ajuntament de Sant Just Desvern que podeu verificar amb aquesta opció porten signatura electrònica reconeguda , és a dir, signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut emès per l’Agència Catalana de Certificació i generada emprant un dispositiu segur, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s’equipara a la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper.

Introdueix la referència electrònica del document: