Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Protocol local per a l'abordatge integral de la violència masclista 11-05-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 08-05-2018 Enllaç
Ordenança per a la regulació de la circulació de bicicletes al Parc Natural de la Serra de Collserola 27-04-2018 Enllaç
Reglament de funcionament del Complex Esportiu Municipal de La Bonaigua 27-04-2018 Enllaç
Ordenança de les condicions d'emplaçament i d'instal·lació de clubs de fumadors de cànnabis o derivats 13-04-2018 Enllaç
Ordenança de l'obertura d'establiments i control d'activitats, serveis i instal·lacions 11-04-2018 Enllaç
Reglament de protocol 28-02-2018 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 20-02-2018 Enllaç
Ordenança de trànsit i circulació vial 20-11-2017 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 20-10-2017 Enllaç
Ordenança de l'estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat 20-10-2017 Enllaç
Reglament d'ús de les sales El Celler i Ponent de la Casa de Cultura Can Ginestar 08-05-2017 Enllaç
Programa d'inspeccions de les obres i activitats comunicades 09-02-2017 Enllaç
Codi ètic de conducta 02-02-2017 Enllaç
Pla de verificació de les obres i activitats comunicades del municipi 05-12-2016 Enllaç
Reglament regulador dels serveis d'atenció domiciliària 05-10-2016 Enllaç
Ordenança municipal de l'ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors 20-04-2016 Enllaç
Reglament d'ús de les carpes municipals en els actes de la Festa Major al camp de futbol municipal 11-03-2016 Enllaç
Pla de protecció civil 11-01-2016 Enllaç
Pla local de prevenció de residus municipals 24-11-2015 Enllaç
Reglament orgànic municipal 28-10-2015 Enllaç
Reglament de participació en les paradetes de Sant Just al carrer 09-07-2015 Enllaç
Ordenança municipal de residus 18-06-2015 Enllaç
Ordenança reguladora dels serveis de recollida i transport de residus municipals d'origen comercial 18-06-2015 Enllaç
Ordenança reguladora de les prestacions econòmiques 10-04-2015 Enllaç
Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Salut 10-04-2015 Enllaç
Reglament d'ús de les pistes poliesportives municipals en horari extraescolar 09-04-2015 Enllaç
Pla de prevenció de drogodependències 20-03-2015 Enllaç
Reglament del servei públic d'estacionament regulat a les vies públiques del municipi de Sant Just Desvern i de l'aparcament del Mil·lenari 13-03-2015 Enllaç
Ordenança municipal de protecció de l'arbrat i dels espais verds 11-12-2014 Enllaç
Ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals 28-08-2014 Enllaç
Reglament de funcionament intern del servei d'acollida 27-08-2014 Enllaç
Reglament de participació ciutadana 09-05-2014 Enllaç
Reglament de funcionament intern de la Biblioteca Joan Margarit 02-05-2014 Enllaç
Reglament del Consell de Seguretat i Prevenció, Vialitat i Mobilitat 21-03-2014 Enllaç
Procediment regulador de la facturació electrònica 04-02-2014 Enllaç
Reglament del servei municipal de clavegueram 10-04-2013 Enllaç
Reglament del cementiri municipal 18-03-2013 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de l'Administració electrònica 23-01-2013 Enllaç
Normes de funcionament del tauler electrònic 08-08-2012 Enllaç
Reglament regulador del Consell Municipal de Solidaritat i Immigració 06-07-2012 Enllaç
Reglament de funcionament intern del Consell de Participació de Benestar Social 22-03-2012 Enllaç
Règim regulador de la seu electrònica 07-11-2011 Enllaç
Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana 25-08-2011 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions 16-08-2011 Enllaç
Reglament del mercat minorista 31-01-2011 Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels criteris ambientals a adoptar en les obres de construcció, rehabilitació i demolició d'edificis i les obres d'urbanització 29-12-2010 Enllaç
Reglament de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial 29-12-2010 Enllaç
Pla de mobilitat urbana 26-06-2010 Enllaç
Ordenança general de convivència ciutadana 08-02-2010 Enllaç
Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de les Dones 01-02-2010 Enllaç
Reglament de segona activitat de la Policia Local 22-06-2009 Enllaç
Reglament regulador del Registre municipal d'unions estables de parella 16-04-2009 Enllaç
Reglament de funcionament intern del casal de joves 03-10-2008 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 11-08-2007 Enllaç
Reglament del servei Casa de Cultura Can Ginestar 18-07-2007 Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels criteris compositius de les façanes dels edificis al centre urbà 02-07-2007 Enllaç
Reglament de funcionament del Centre Social per a la Gent Gran 07-05-2007 Enllaç
Reglament del Consell Municipal de Cultura 24-10-2006 Enllaç
Reglament del Consell Municipal de Joventut 24-10-2006 Enllaç
Reglament del Consell Municipal d'Esports 23-10-2006 Enllaç
Reglament regulador del servei públic municipal de taxi-bus 13-10-2006 Enllaç
Reglament de rescabalament a activitats econòmiques per obres públiques 23-06-2006 Enllaç
Reglament d'ús de les sales d'exposicions 04-11-2002 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes d'aprofitament de les aigües pluvials als edificis 19-04-2006 Enllaç
Reglament del servei municipal de residència per a persones grans 03-04-2006 Enllaç
Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat 30-12-2005 Enllaç
Reglament regulador del Centre Cívic Joan Maragall 06-09-2005 Enllaç
Ordenança reguladora de les actuacions per a la millora de les façanes 18-03-2005 Enllaç
Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions d'aïllament acústic dels buits arquitectònics dels habitatges 25-11-2004 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar als edificis 17-11-2004 Enllaç
Ordenança reguladora del servei d'estacionament controlat de vehicles a motor amb horari limitat 01-07-2004 Enllaç
Reglament regulador del funcionament del servei municipal de l'equipament infantil Illa Walden 28-04-2004 Enllaç
Reglament dels serveis de proximitat 16-04-2004 Enllaç
Reglament del servei públic d'habitatges de lloguer amb serveis per a la gent gran 05-06-2003 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació 28-11-2002 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les piscines d'ús públic 31-10-2001 Enllaç
Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges a la població 11-04-2000 Enllaç