Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Les memòries i documents dels projectes normatius en curs es poden consutar en el tauler electrònic

 

MEMÒRIA 2017

MEMÒRIA 2017 – POLICIA LOCAL

MEMÒRIA 2016