Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Les memòries i documents dels projectes normatius en curs es poden consutar en el tauler electrònic

 

MEMÒRIA 2017

MEMÒRIA 2017 – POLICIA LOCAL

MEMÒRIA 2016