Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

MODIFICACIONS I PRÒRROGUES DE CONTRACTES 2018

 

 

Més informació de contractació al PERFIL DEL CONTRACTANT