Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d'Ordenació Urbana, que en defineix l'ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla General.

Data aprovació Data publicació Rang Instrument Número expedient Competència Tema Publicacions a diaris oficials Enllaç Documents Més informació
25-10-2018 24-07-2018 EXP32018PGM Modificació puntual del PGM per a la creació del sistema d'habitatge dotacional al carrer de Torreblanca 7 Aprovació inicial BOPB EXP32018PGM.pdf Aprovat inicialment al ple de 31 de maig de 2018
31-05-2018 31-07-2018 EXP012018PMU Pla de millora urbana del polígon PA9 de la modificació del PGM delimitat per l'avinguda Barcelona, c. Fontsanta i c. dels Frares Publicació BOPB aprovació inicial EXP012018PMU _signat_jmb.pdf Aprovat inicialment al Ple de 31.5.18
31-05-2018 19-07-2018 EXP22018PMU Pla de millora urbana del polígon PA2, de la modificació del Pla General Metropolità delimitat per l'avinguda de Barcelona, carrer Fotnsacsa i carrer dels Frares de Sant Joan Despi Aprovació inicial http://www.sjdespi.net/obres/Planejament/EXP022018PMU.7z Aprovat inicialment Ple 31 maig 2018
16-10-2017 08-11-2017 EXP042017GPU Aprovació projecte reparcel·lació derivat de la modificació puntual PGM per a la creació del sistema dotacional públic a l'Av. Generalitat s/n de Torreblanca

Aprovació Inicial BOPB

Aprovació definitiva BOPB

exp042017 gpu RD

Aprovació Inicial acord Junta de Govern Local 13 juny 2017

Aprovació definitiva acord Junta de Govern Local 16 d'octubre 2017

27-06-2018 02-08-2017 EXP22017PPE PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ D'USOS COMERCIALS ALS PRINCIPALS EIXOS COMERCIALS DE SANT JOAN DESPI

Aprovació Inicial

Aprovació definitica Comissió Territorial Urbanisme publicació DOGC

Exp 22017 ppe

Aprovació Inicial Ple de 30 de març de 2017

Aprovació provisional Ple 27 de juliol de 2017

Verificació text refós Ple 26 de març de 2018

Aprovació definitiva Comissió Territorial d'Urbanisme el 27 de juny de 2018

Publicació al DOGC de 2 d'agost de 2018.

26-01-2017 EXP13-2016-PMU PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ D'ACTIVITATS I USOS EN LA PARCEL·LA DEL C/ lES PLANES 1A, I C/INDÙSTRIA 2B DE LA ILLA RM-6 Aprovació Inicial BOPB 132016
23-01-2017 20-02-2017 8/2016/GPU PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ P-5 BARCELONA Aprovació Inicial BOPB EXP82016GPU.pdf Aprovació inicial JGL 23 gener 2017
24-04-2017 30-05-2017 17/2016/GPU PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE L'ENTORN DE LA CIUTAT ESPORTIVA DEL F.C.B.

Publicació aprovació inicial

Publicació aprovació definitiva

 

EXP172016GPUD.pdf

Aprovació Inicial JGL 23 gener 2017

Aprovació definitiva JGL 24.3.17

29-09-2016 31-10-2016 EXP3-2016-PGM-B MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM ORDENACIÓ DE LA MASIA CATALOGADA DE CAN CODINA A SANT JOAN DESPÍ BOPB aprovació inicial exp032016PGM Aprovació inicial Ple 29-09-16
29-09-2016 31-10-2016 EXP3-2016PGM-A MODIFICACIÓ DE LA FITXA P-32 (MASIA CATALOGADA CAN CODINA) DEL CATÁLEG I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ Y REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANT JOAN DESPÍ BOPB aprovació inicial exp032016pgmB Aprovació inicial Ple 29-09-2016
27-06-2016 03-08-2016 EXP18/2015/GPU TEXT REFÓS DEL DOCUMENT "MODIFICAT DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON ÚNIC D'ACTUACIÓ BELLAVISTA EN EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA FERMA

 

 

BOP aprovació definitiva

EXP182015GPU.pdf

JUNTA GOVERN LOCAL 14-01-2008 aprovació inicial reparcel·lació

JUNTA GOVERN LOCAL 15-12-2008 aprovació definitiva reparcel·lació

JUNTA GOVERN LOCAL 27-06-16 Aprovació definitiva

11-07-2016 04-08-2016 EXP102016PGM Modificació del catàleg i pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni històric-artístic i ambiental de Sant Joan Despí i actualització de la fitxa A-11 de la masia Cal Bonic

BOPB Aprovació inicial

 

DOCG Aprovació definitiva

EXP102016PGM

Aprovació inicial Junta de Govern Local 11 de juliol 2016

 

Aprovació provisional Junta de Govern Local 24 novembre 2016

 

Aprovació definitiva Comissió Territorial Urbanisme àmbit metropolità 2 de maig 2017

07-11-2016 31-03-2017 EX012016GPU Projecte de reparcel·lació de propietari únic del polígon del text refós de la modificació puntual del PGM a l'àmbit de l'antifa fàbrica Metalarte de Sant Joan Despí

Aprovació inicial BOPB

 

Aprovació definitiva BOPB

EXP12016GPU

Aprovació Inicial Junta de Govern Local 11 de juliol 2016

Aprovació definitiva acord JGL 7-11-17

27-06-20116 08-08-2016 12/2014/GPU OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ ÚNIC DEL PLA PARCIAL SECTOR BELLAVISTA BOPB Aprovació EXP122014GPU

JUNTA DE GOVERN LOCAL 30-06-14

JUNTA DE GOVERN LOCAL 27-06-16

06-02-2017 13-03-2017 EXP 2-2016-GPU Projecte d'urbanització text refós MPPGM antiga fàbrica Metalarte

BOPB APROVACIÓ INICIAL

BOPB APROVACIÓ TEXT REFÓS

Aprovació Inicial JGL 13-06-2016

Aprovació text refós JGL 6-2-17

11/2011/GPU PROJECTE D'URBANITZACIO COMPLEMENTARI DEL POLIGON D'ACTUACIO 1 DE LA MODIFICACIO DEL PGM A L'ENTORN DE LA CIUTAT ESPORTIVA DEL FC BARCELONA 11-2011-GPU-2
23-03-2015 14-09-2015 13/2014/PGM TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE P.G.M. A L'ÀMBIT DE L'ANTIGA FÀBRICA METALARTE A L'AVINGUDA BARCELONA I EL CARRER RIUS I TAULET DE SANT JOAN DESPI

BOPB CONFORMITAT TEXT REFÓS

DOGC APROVACIÓ DEFINITIVA

13-2014-PGM.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 13 NOVEMBRE 2014
 
Acord aprovació definitiva:
DOGC 23/03/15
10-12-2013 19-02-2014 24/2012/PPE TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE CANVI DE QUALIFICACIÓ I REFORMA DEL SECTOR PLA DEL VENT

BOPB APROVACIÓ INICIAL

DOGC APROVACIÓ DEFINITIVA

24-2012-PPE
Acord aprovació inicial:
PLE SESSIÓ 24/GENER/2013
 
Acord aprovació provisional:
DONAR CONFORMITAT TEXT REFÓS 10 OCTUBRE 2013
Acord aprovació definitiva:
10 DESEMBRE 2013

 

05-11-2012 13-05-2013 4/2012/PGM MODIFICACIÓ DE LES NORMES DEL PGM PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS D'APARCAMENTS ALS EDIFICIS D'HABITATGES A SANT JOAN DESPI

BOPB APROVACIÓ INICIAL

DOGC APROVACIÓ DEFINITIVA

4-2012-PGM Acord aprovació inicial:
PLE 08 DE MARÇ DE 2012
Acord aprovació provisional:
PLE 14/06/2012
Acord aprovació definitiva:
CUB 05-11-2012

 

14-12-2009 18-03-2010 24A/2016/GPU TEXT REFÓS DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON ÚNIC D'ACTUACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR BELLAVISTA DE SANT JOAN DESPI I SANT JUST DESVERN

 

BOPB Aprovació definitiva

Acord aprovació inicial:
JGL 14/SETEMBRE/2009
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA GOVERN LOCAL 14/12/09
 
11-07-2007 11-09-2007 03/2007/GPU Projecte d'Urbanització de l'espai públic i vial de la Unitat d'Actuació 4, situada als carrers Fontsanta, Mare de Déu de la Mercè i Avgda. Barcelona BOPB
Acord aprovació inicial:
26 març 2007
 
Acord aprovació definitiva:
11 juliol 2007

 

29-10-2007 23-11-2007 16/2007/GPU Projecte d'urbanització complementari del Polígon d'Actuació 3, situada als carrers Fontsanta, Extrremadura i Avgda. Barcelona BOPB aprovació definitiva
Acord aprovació definitiva:
29 octubre 2007

 

29-10-2007 13-08-2007 23/2006/GPU Reparcel·lació voluntària del Polígon d'Actuació 3 a Sant Joan Despí  BOPB aprovació inicial
Acord aprovació definitiva:
29 octubre de 2007
15-12-2008 14-01-2009 24a/2006/GPU Projete d'Urbanització del polígon únic d'actuació del Pla Parcial del Sector Bellavista de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern BOPB
Acord aprovació inicial:
14 gener 2008
 
Acord aprovació definitiva:
15 desembre 2008

 

15-12-2008 14-01-2009 24b/2006/GPU Projecte de reparcel·lació del polígon únic d'actuació del Pla Parcial del Sector Bellavista dels termes municipals de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern BOPB
Acord aprovació inicial:
14 gener de 2008
 
Acord aprovació definitiva:
15 desembre 2008
 

 

17-09-2007 18-10-2007 29/2006/GPU Projecte de reparcel·lació voluntària de la Unitat d'actuació 4 de Sant Joan Despí BOP
Acord aprovació definitiva:
17 setembre 2007
16-11-2010 10-12-2010 14/2009/PGM Modificació puntual PGM per a la creació del sistema d'habitatge dotacional públic a la Av. Generalitat s/n de Torreblanca; d'equipaments comunitaris i dotacionals de nova creació de caràcter local, clau 7b, a clau 10 Hd-G/J, habitatg

B.O.P.B. aprovació inicial

 

 

DOGG aprovació definitiva

Acord aprovació inicial:
PLE 09 juliol 2009
 
Acord aprovació provisional:
Ple 12 novembre 2009
Aprovació definitiva:
CUB 16-11-2010
13-11-2008 01-01-1970 08/2008/PPE PLA ESPECIAL DE FIXACIÓ D'USOS EN EL SECTOR DEL CEMENTIRI DEL PARC DE LA FONTSANTA
 
 
Acord aprovació inicial:
PLE 08 maig 2008
 
 
Acord aprovació provisional:
21 juliol 2008
Acord aprovació definitiva:
13 novembre 2008 Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
 
24-03-2009 06-04-2009 3/2008/PGM Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l'entorn de la ciutat esportiva del F.C.B. a Sant Joan Despí
 

 

Acord aprovació inicial:
21 abril 2008
Acord aprovació provisional:
21 juliol 2008
Acord aprovació definitiva:
24 març 2009
 

 

09-01-2008 05-06-2008 13/2007/PGM Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'illa qualificada d'equipaments i parcs i jardins públics, situada a l'avgda. Barcelona, Avgda. Generalitat i c/ Sant Martí de l'Erm
 
 
Publicació aprovació definitiva:
05 juny 2008 DOGC 5146

 

 
Acord aprovació provisional:
11 octubre 2007
Acord aprovació definitiva:
09 gener 2008
 

 

27-03-2008 28-08-2008 19/2007/PPO Modificació del Pla Parcial d'ordenació del sector Eixample Sud-oest  

 

Acord aprovació inicial:
11 octubre 2007
 
Acord aprovació provisional:
13 desembre 2007
Acord aprovació definitiva:
27 març 2008
 

 

30-04-2008 01-09-2008 10/2007/PPE Pla Especial urbanístic per l'ordenació del subsòl dels espais verds públics, clau 6b, dels polígons d'actuació PA-3, PA-4 i PA-7 dels PGM a Sant Joan Despí

 

Acord aprovació inicial:
12 juliol 2007
 
Acord aprovació provisional:
11 octubre 2007/ 14 febrer de 2008 Text refós
Acord aprovació definitiva:
30 abril 2008
18-04-2016 05-05-2016 13/2015/PGM ESTATUTS I BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMENSACIÓ MPGM CIUTAT ESPORTIVA F.C.B. BOPB aprovació definitiva
 
 
Acord aprovació inicial:
JUNTA DE GOVERN LOCAL 29-12-15
 
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA GOVERN LOCAL 18 ABRIL 2016
25-10-2015 22-04-2016 1/2015/VAR MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI SANITARI INTEGRAL
 

BOPB aprovació inicial

DOGC aprovació inicial

EXP012015VAR.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 25-10-15
29-12-2015 11-02-2016 20-2015-GPU PROJECTE DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ MODIFICACIÓ CORRESPONENTS A LA MODIFICACIÓ DEL PGM DE L'ENTORN DE LA CIUTAT ESPORTIVA DEL F.C.B.
 
EXP202014GPUARXIU1.pdf
Acord aprovació inicial:
JUNTA DE GOVERN LOCAL 29 DESEMBRE 2015
 
15-02-2016 15-02-2016 4-2015-GPU MODIFICACIÓ PARCIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR DE LA CIUTAT ESPORTIVA DEL FCB

 

EXP042015GPU.pdf
Acord aprovació inicial:
JUNTA DE GOVERN LOCAL 14 SETEMBRE 2015
 
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA DE GOVERN LOCAL 15 FEBRER 2016

 

19-10-2015 11-01-2016 3/2015/GPU PROJECTE D'URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL FRONT DE LA PARCEL·LA R-16, DE L'AVINGUDA DEL SOL, 2-16, DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, ACTUALMENT AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, S/N DE SANT JOAN DESPI PRESENTAT PER RILAURA S.L. BOPB aprovació definitiva EXP032015GPU.pdf
Acord aprovació inicial:
JUNTA GOVERN LOCAL 20 JULIOL 2015
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA GOVERN LOCAL 19 OCTUBRE 2015
 
20-07-2015 07-09-2015 20/2014/GPU PROJECTE MODIFICAT COMPLEMENTARI D'URBANITZACIÓ DE LA FASE 2 ETAPA B DE LA UNITAT P.A.3 A L'AVINGUDA DE BARCELONA 91-97 DE SANT JOAN DESPI EXP202014GPUARXIU1.pdf
Acord aprovació inicial:
JGL 30 DE MARÇ DE 2015
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA DE GOVERN LOCAL 20 JULIOL 2015
11-12-2014
Acord aprovació inicial:
PLE 11 DESEMBRE 2014 http://www.sjdespi.net/planejament/PlaMovilitatUrbana.zip
18-09-2014 13-10-0014 17-2014-VAR ORDENANÇA MUNICIPAL D'ADAPTACIÓ DE CONDICIONS D'EDIFICACIÓ AL SECTOR POLÍGON INDUSTRIAL FONTSANTA A SANT JOAN DESPI

 

EXP172014VAR.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 18 SETEMBRE 2014
12-05-2014 13-06-2014 8b/2012/GPU CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL P-5 BARCELONA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN EL SECTOR SURIS-FONTSANTA-ITV
B.O.P.B. aprovació definitiva

/

EL PERIODICO 29 MAIG 2014

 

Acord aprovació definitiva:
JGL 12 DE MAIG 2014
28-04-2014 08-05-2014 9/2014/GPU PROJECTE D'URBANITZACIÓ COMPLEMENTARI DE CONDICIONAMENT D'ACCÉS ALS NOUS MÓDULS D'ENSENYAMENT I ESCOMESES BOPB aprovació definitiva EXP092014GPU.pdf
Acord aprovació inicial:
JUNTA GOVERN LOCAL 28 D'ABRIL DE 2014
28-07-2014 09-09-2014 7/2014/GPU PROJECTE D'EXECUSIÓ OBRES COMPLEMENTÀRIES PARC. 1A-1 QUE TÉ PER OBJECTE DESENVOLUPAR LA MODIFICACIÓ DE LES ESCOMESES DE LES PARCEL·LES 1A-1, 1A-2 I 1A-2B.  
Publicació aprovació definitiva:
BOPB 09 SETEMBRE 2014
EXP072014GPU.pdf
Acord aprovació inicial:
JUNTA DE GOVERN LOCAL 31 DE MARÇ DE 2014
 
 
Acord aprovació definitiva:
JGL 28 DE JULIOL DE 2014
 
01-07-2013 12-08-2013 8/2012/GPU ESTATUS I BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ EN FASE DE CONSTITUCIÓ, DEL P-5 BARCELONA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN EL SECTOR SURIS-FONTSANTA-ITV  
Acord aprovació inicial:
JUNTA GOVERN LOCAL 28 DE GENER DE 2013
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA GOVERN LOCAL 01 JULIOL 2013

 

27-02-2012 28-03-2012 1/2011/GPU MODIFICACIÓ DIVISIÓ POLIGONAL AMB ADEQUACIÓ TOPOGRÀFICA DEL POLÍGON P-5 BARCELONA COMPENSACIÓ BÁSICA CORRESPONENT A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN EL SECTOR SURIS-FONTSANTA-ITV
 
 

 

1-2011-GPU
Acord aprovació inicial:
JUNTA GOVERN LOCAL DE 21/11/2011
 
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA GOVERN LOCAL 27 FEBRER 2012

 

26-09-2011 31-10-2011 9/2011/GPU PROJECTE D'URBANITZACIO MODIFICAT DE LA FASE 1: "AS-BUILT", I DE LA FASE 2: "EXECUTIU" (A I B) DE LA UNITAT PA-3, AV. BARCELONA, 91-97
 
EXP092011GPU.pdf
Acord aprovació inicial:
RESOLUCIO DE L'ALCALDIA D20110001002074 DE 29.07.2011
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA GOVERN LOCAL 26 SETEMBRE DE 2011
 
12-12-2011 25-01-2012 11/2011/GPU PROJECTE D'URBANITZACIO COMPLEMENTARI DEL POLIGON D'ACTUACIO 1 DE LA MODIFICACIO DEL PGM A L'ENTORN DE LA CIUTAT ESPORTIVA DEL FC BARCELONA
 
11-2011-GPU-1
Acord aprovació inicial:
JUNTA DE GOVERN DE 28.07.2011
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA DE GOVERN DE 12 DESEMBRE 2011

 

03-06-2011 11-07-2011 2/2011/GPU PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ 2, MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.M. EN L'ENTORN DE LA CIUTAT ESPORTIVA DEL F.C.B.
 
 

 

EXP022011GPU.pdf
Acord aprovació inicial:
JUNTA GOVERN LOCAL DE 14/02/2011
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA GOVERN LOCAL DE 03/06/2011
 
31-01-2011 22-02-2011 19/2010/GPU TEXT REFÓS DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ MODIFICAT DEL PA-3, SITUAT ALS CARRERS FONTSANTA, EXTREMADURA I AVINGUDA BARCELONA  
Acord aprovació inicial:
JUNTA GOVERN LOCAL 26/07/2010
 
Acord aprovació definitiva:
JUNTA GOVERN LOCAL 31/01/2011

 

23-11-2010 29-11-2010 12/2010/GPU PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ 1 MODIFICACIÓ DEL P.G.M. EN L'ENTORN DE LA CIUTAT ESPORTIVA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA
 

 

EXP122010GPU.pdf
Acord aprovació definitiva:
RESOLUCIÓ ALCALDIA D20100001003208 DE 23/11/2010

 

30-01-2016 7/2016/PGM MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM ALS ÀMBITS DISCONTINUS DEL'EIXAMPLE SUD OEST I DEL PARC PONT REIXAT A SANT JOAN DESPI BOPB APROVACIÓ INICIAL 7-2016-PGM
Acord aprovació inicial:

PLE 28 ABRIL 2016

Acord aprovació definitiva per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de data 30 de gener de 2017

27-07-1916 01-09-2016 11/2015/PGM PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL PGM DEL PA-3 AVDA. BARCELONA 97 EXP112015PGM.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 29 OCTUBRE 2015
 
Acord aprovació provisional:
PLE 25 FEBRER DE 2016

Comissió Territorial Urbanisme Acord verificació Text Refós 26 DE MAIG DE 2016 i 27 JULIOL 2016
08-07-2016 03-08-2016 8/2015/PPE MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE CANVI DE QUALIFICACIÓ I REFORMA DEL SECTOR PLA DEL VENT A SANT JOAN DESPI

DOGC aprovació definitiva

DOGC aprovació definitiva 8 de juliol

EXP082015PPE.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 30 SETEMBRE 2015
 
Acord aprovació provisional:

PLE 22 DESEMBRE 2015

Acord aprovació definitiva:

Comissió Territorial Urbanisme àmbit metropolità Barcelona 9 de març 2016 i 08 de juliol de 2016

25-02-2016 15-12-2015 11/2015/PGM PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL PGM DEL PA-3 AVDA. BARCELONA 97

 

EXP112015PGM.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 29 OCTUBRE 2015
 
Acord aprovació provisional:
PLE 25 FEBRER DE 2016
08-07-2016 8/2015/PPE MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE CANVI DE QUALIFICACIÓ I REFORMA DEL SECTOR PLA DEL VENT A SANT JOAN DESPI EXP082015PPE.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 30 SETEMBRE 2015
 

Acord aprovació provisional:

PLE 22 DESEMBRE 2015

Acord aprovació definitiva:

CUB 08 JULIOL 2016

08-07-2016 21-09-2016 10/2015/PPE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESEPCIAL D'ADEQUACIÓ DE NORMATIVA DEL POL. INDUSTRIAL FONTSANTA A SANT JOAN DESPI

BOPB APROVACIÓ INICIAL

D.O.G.C. aprovació definitiva

EXP102015PPE.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 30 JULIOL 2015
Acord aprovació provisional:
PLE 26 NOVEMBRE 2015
Acord aprovació definitiva:
COMISSIÓ TERRITORIAL URBANISME ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA SESSIÓ DE 27 D'ABRIL DE 2016
24B/2014/PGM APROVACIÓ SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE PLANS URBANÍSTICS DERIVATS CONCRETS

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de gener de 2015, va adoptar entre d’altres aprovar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
Fer constar que la suspensió de tramitacions i llicències s’entén sens perjudici que, d’acord amb l’establert a l’article 102.4 del Decret 35/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, es puguin atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament una vegada definitivament aprovat.
L’àmbit de suspensió es correspon amb el total de l’àmbit d’actuació, tal i com queda grafiat en el plàno l0.1 que s’adjunta com Annex a aquest edicte.
La suspensió es mantindrà fins que s’obtingui l’aprovació definitiva del document de planejament per part del òrgan competent del Departament de Territori i Sostenibilitat d ela Generalitat de Catalunya i, en cap cas, més enllà de dos (2) anys des de l’acord d’aprovació inicial.
Sant Joan Despi a 06 de març de 2015
La tinent d’alcalde de Serveis Generals del Territori, Belen García Criado.

25-04-2016 11-05-2016 24/2014/PGM MODIFICACIÓ PUNTUAL P.G.M. A L'ENTORN DE LA CIUTAT ESPORTIVA DEL F.C.B.
 
PLANEJAMENT ZIP
Acord aprovació inicial:
PLE 22 GENER 2015
Acord aprovació provisional:
PLE 14 DE MAIG 2015
Acord aprovació definitiva:
CTU 25 ABRIL 2016
 
10-04-2014 05-05-2014 1/2014/PGM CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L'AJUNTAMENT Y LA SOCIETAT BAYMALEX S.L. PEL DESENVOLUPAMENT D'UNA ACTUACIÓ URBANÍSTICA A L'ÀMBIT DE L'ANTIGA FÀFRICA METALARTE A L'AVINGUDA BARCELONA I EL CARRER RIUS I TAULET
B.O.P.B. aprovació inicial
 DOGC 6564 DE 28 FEBRER 2014
 
Publicació aprovació definitiva:

DOGC NÚM. 6615 DE 05/05/2014-

BOPB DE 05/05/2014

EL PERIODICO DE 01/05/2014

 

EXP012014PGM.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE DE 22 DE GENER DE 2014
 
Acord aprovació definitiva:
PLE 10 ABRIL 2014
11 B/2013/PPE SUSPENSIÓ ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ, D'INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT, GESTIÓ URBANÍSTICA I URBANITZACIÓ

EDICTE
AJUNTAMENT SANT JOAN DESPI
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2013, va adoptar entre d’altres suspendre l'atorgament de llicències de llicències de parcel·lació, d’instruments de planejament, gestió urbanística i urbanització els efectes de la qual s'extingiran definitivament un cop transcorreguts el termini de DOS ANYS des de l'inici de la vigència de l'acord d'aprovació inicial de la modificació del Pla Especial d’adequació de normativa del polígon industrial Fontsanta a Sant Joan Despí, d’acord amb el que preveu l’article 73 del Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol.
No obstant l'anterior, de conformitat amb l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'urbanisme, es podran atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat, d’acord amb el que estableix l’informe del arquitecte que figura a l’expedient procedeix
D’acord amb el que estableix l’informe del arquitecte que figura a l’expedient NO procedeix acordar l’aplicació de suspensió administrativa del llicències d’obres i activitats.
L’àmbit territorial afectat en la suspensió de la tramitació dels anteriors procediments, és coincident amb l’àmbit delimitat per l’actual Pla Especial d’Adequació de Normativa del Polígon Industrial Fontsanta adjunt.
En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s'extingiran amb l'entrada en vigor de la figura de planejament la formulació de la qual hagi donat lloc a l'acord de suspensió o, en el seu cas, amb la denegació de l'aprovació de la figura de planejament.
Aquest acord de suspensió es publicarà al BOP, a un diari d’àmplia difusió en el municipi i en la pàgina web de l’Ajuntament per al seu general coneixement
Sant Joan Despí, 02 de desembre de 2013
Belen García Criado
Tinent d’Alcalde de Serveis Generals i
Coordinació del Territori.

18-09-2014 20-12-2013 11/2013/PPE MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D'ADEQUACIÓ DE NORMATIVA DEL POLÍGON INDUSTRIAL FONTSANTA A SANT JOAN DESPI

 

EXP112013PPE.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 14 NOVEMBRE 2013
 
Acord aprovació provisional:
PLE 13/03/14 CONFORMITAT TEXT REFÓS PLE 18/09/14

 

14-02-2012 23-07-2012 9/2012/VAR PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE L'ÀREA D'EQUIPAMENTS I SERVEIS PER A GENT GRAN, EN L'ÀMBIT COMPRÈS CONFRONTANT ENTRE L'AUTOPOSTA A-2 I EL NUCLI URBÀ DE POBLACIÓ I QUALIFICAT COM A 7C) EQUIPAMENTS DE NOVA CREACIÓ A NIVELL METROPOLITÀ.

 

EXP 092012VAR.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 2 DE JULIOL 2012
 
Acord aprovació provisional:
denegada PLe 14/02/13
21-03-2012 03-04-2012 18/2011/PGM MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA ESTABLERTA AL PLA TERRITORIAL SECTORIAL D'EQUIPAMENTS COMERCIALS A SANT JOAN DESPI   EXP182011PGM.pdf
Acord aprovació inicial:
JGL 26-09-2011
Acord aprovació provisional:
PLE 20-12-2011
Acord aprovació definitiva:
21-03-2012
 
14-07-2011 10-01-2011 47/2010/PGM TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL P.G.M. A L'ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL ZONA 16, DEL BARRI DE LES PLANES

 

EXP472010PGM.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 23/12/2010
 
Acord aprovació provisional:
PLE 10/03/2011 TEX REFÓS PLE 14/07/2011
16-11-2010 10-12-2010 14/2009/PGM B TEXT REFÓS DELA MODIFICACIO PUNTUAL DEL P.G.M. PER A LA CREACIÓ DEL SISTEMA DOTACIONAL PÚBLIC A LA AVGDA. DE LA GENERALITAT S/N DE TORREBLANCA, D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONALS DE NOVA CREACIÓ DE CARÀCTER LOCAL CLAU 7B A CLAU 10H   EXP142009PGM.pdf
Acord aprovació inicial:
PLE 10/06/2010
Acord aprovació provisional:
PLE 12/11/2009
Acord aprovació definitiva:
16-11-2010
29-07-2010 20-08-2010 24-2009-PGM MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ ALS ÀMBITS DE L'ESGLÉSIA DEL CARME, DEL BARRI DE LES PLANES, I DEL POLÍGON SANT JOAN DESPÍ  

 

Acord aprovació inicial:
PLE 11-02-2010
Acord aprovació provisional:
PLE 20/04/10
Acord aprovació definitiva:
29-07-2010
 

 

28-06-2010 08-07-2010 23/2009/PGM MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.M. A L'ÀMBIT DEL POLÍGON RESIDENCIAL SANT JOAN DESPI I EL SECTOR DEL PARC URBÀ DE PONT REIXAT AL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI EXP232009PGM.pdf
Acord aprovació inicial:

PLE 12 novembre de 2009

Acord aprovació provisional:

PLE 11-02-2010

Acord aprovació definitiva:
28-06-10

 

16-11-2010 10-12-2010 14/2009/PGM B TEXT REFÓS DELA MODIFICACIO PUNTUAL DEL P.G.M. PER A LA CREACIÓ DEL SISTEMA DOTACIONAL PÚBLIC A LA AVGDA. DE LA GENERALITAT S/N DE TORREBLANCA, D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONALS DE NOVA CREACIÓ DE CARÀCTER LOCAL CLAU 7B A CLAU 10H

B.O.P.B. aprovació Inicial

D.O.G.C. aprovació definitiva

EXP142009PGM.pdf

Aprovació inicial Ple 10/06/2010

Aprovació Provisional Ple 12/11/2010

Aprovació definitiva 16/11/2010

Per consultar el planejament vigent que ja ha passat els tràmits podeu accedir al Regístre de Planejament Urbanístic de Catalunya AQUÍ