Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

La informació relativa a l´inventari de béns mobles de valor històric i artístic la trobareu a l´apartat titulat INVENTARI GENERAL DEL PATRIMONI, des d´on podreu accedir a l´Inventari de béns i drets de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.