Els contractes menors (contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Objecte del contracte NIF adjudicatari Adjudicatari Import adjudicat Data adjudicació Enllaç Documents Més informació
RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 1r.TRIMESTRE 2019 RELACIÓ CONTRACTES MENORS 1r.TRIMESTRE 2019